ΤΟΠΙΚΑ

Παρεμβάσεις σε διδακτήρια του Βόλου για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

παρεμβάσεις-σε-διδακτήρια-του-βόλου-γ-810941

Σε έξι σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος – Συνεδρίασε χθες η Οικονομική Επιτροπή – Πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων

Στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Βόλου.

Η οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε χθες διά περιφοράς ενέκρινε τη μελέτη και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, το οποίο είναι προϋπολογισμού 71.500 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) με το ποσό των 17.980,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλου με το ποσό των 53.520,00€.

Αφορά σε έξι σχολεία του δήμου Βόλου και συγκεκριμένα στα ΕΕΕΕΚ Νέας Ιωνίας, 2ο Ειδικό Βόλου, Ειδικό Νηπιαγωγείο και ΔΣ Αγριάς, Ειδικό Δημοτικό Βόλου για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου και ΕΝ. Ε.Ε. ΓΥ.Λ Νέας Ιωνίας. Συγκεκριμένα, στο ΕΕΕΚ Νέας Ιωνίας θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης ράμπας στον αύλειο χώρο του σχολείου τελικού μήκους 44 μέτρων, στο 2ο Ειδικό Βόλου κατασκευή ράμπας στον αύλειο χώρο του σχολείου μήκους 6,30 μέτρων και διαμόρφωση τουαλέτας και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και ΔΣ Αγριάς διαμόρφωση της τουαλέτας. Επιπλέον, στο Ειδικό Δημοτικό Βόλου για Παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης ράμπας στον αύλειο χώρο του σχολείου τελικού μήκους 14,95 μέτρων και διαμόρφωση της τουαλέτας ΑμεΑ, στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου διαμόρφωση της τουαλέτας και στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Νέας Ιωνίας βελτίωση της υφιστάμενης ράμπας στον αύλειο χώρο τελικού μήκους 19,68 μέτρων και διαμόρφωση της τουαλέτας.

Οι εγκαταστάσεις WC θα ανακαινιστούν από την αρχή. Θα γίνει αποξήλωση πλακιδίων και τοποθέτηση νέων εγκατάσταση ξύλινων θυρών, επενδύσεις σε τοίχους ελαιοχρωματισμοί. Επιπλέον θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε μεταξύ άλλων το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο «Αποκαταστάσεις Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Βόλου – Νέας Ιωνίας» προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, με έκπτωση 32,06%, την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευές Οδών έτους 2020», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με έκπτωση με έκπτωση 39,08%, την αξιολόγηση του διαγωνισμού «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις στην Πορταριά», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Παράλληλα έδωσε παρατάσεις ολοκλήρωσης στις παρεμβάσεις στον Αρχιμανδρίτειο Παιδικό Σταθμό Κατηχωρίου, στον βρεφονηπιακό σταθμό «Τα Ζουζουνάκια» στα Άνω Λεχώνια και στον βρεφονηπιακό σταθμό «Ηλιαχτίδα» στην Άλλη Μεριά.

Διαγωνισμός για τεχνικό σύμβουλο

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για ανάδειξη τεχνικού συμβούλου του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων» αξίας 319.602 ευρώ. Οι εργασίες του τεχνικού συμβούλου αφορούν στις εκθέσεις προόδου του έργου από την έναρξη μέχρι την αποπεράτωση και τη δοκιμαστική του λειτουργία.

Δύο προσλήψεις

Σε δύο προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου, μετά την έγκριση των θέσεων από το υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού θα γίνει πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης Υπολογιστών και ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου