ΤΟΠΙΚΑ

Πρόταση του Δήμου Ν. Πηλίου για έργο αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης

πρόταση-του-δήμου-ν-πηλίου-για-έργο-ανα-798428

Πρόταση για την χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 3.624.768 ευρώ κατέθεσε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η πρόταση που κατατέθηκε «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου» αφορά:

  1. Την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης,
  2. Την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας
  3. Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και
  4. Την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, αντιμετωπίζεται συνολικά η διαχείριση των υποδομών ύδρευσης, με έμφαση στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, στην μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα στην απρόσκοπτη ρύθμιση και παρακολούθηση της συνολικής λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα με την υλοποίηση του έργου θα επιλυθούν άμεσα χρόνια και επιτακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος ως προς:

-Τον εξορθολογισμό και μείωση του ενεργειακού κόστους σε σχέση με τις απαιτήσεις λειτουργίας του υδρευτικού εξοπλισμού

-Την μείωση των απωλειών πόσιμου ύδατος, µέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των διαρροών, της αποφυγής υπερχειλίσεων και της μείωσης των χρόνων επέμβασης σε περίπτωση βλαβών

-Την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του συνολικού συστήματος διαχείρισης των υδατικών πόρων

– Την αποδοτική αξιοποίηση του υδρευτικού εξοπλισμού μέσω της ομαλότερης λειτουργίας και της έγκαιρης διαπίστωσης δυσλειτουργιών.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός δήλωσε: «Για τον Δήμο μας, σύμφωνα με την προεκλογική μας δέσμευση, αποτελεί βασική προτεραιότητα η ομαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών, σε άμεση συνάρτηση με την εξοικονόμηση πόρων (πόσιμο νερό, απασχόληση προσωπικού, μείωση κόστους λειτουργίας κ.ά.) ώστε να παρέχονται οι βέλτιστες υπηρεσίες προς τους δημότες μας».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου