ΤΟΠΙΚΑ

«Ψαλίδι» στο επίδομα γάμου

ψαλίδι-στο-επίδομα-γάμου-79127

Αυθαίρετες περικοπές σε επιχειρήσεις εστίασης, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού

Μία στις δύο επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, στον επισιτισμό και στον τουρισμό αυθαίρετα καταργούν το επίδομα γάμου στο προσωπικό, μειώνοντας έτσι τις αποδοχές των εργαζομένων. Η καταβολή του επιδόματος γάμου, είναι υποχρεωτική ωστόσο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των συνδικάτων, οι επιχειρήσεις η μία μετά την άλλη, προχωρούν σε «ψαλίδι».

Ρεπορτάζ: ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Ηδη σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις έχει γίνει αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να γίνει διερεύνηση του θέματος ενώ επίσης αναμένεται να γίνει καταγγελία και στην Επιθεώρηση Εργασίας στο Βόλο.

Το επίδομα γάμου αποτελεί όρο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), με καθολική ισχύ, και κατά συνέπεια η ενέργεια αυτή των επιχειρήσεων δεν έχει καμιά βάση νομιμότητας.

Σύμφωνα, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με το ν. 4093/2012, οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν, με γενική εφαρμογή στους εργαζόμενους όλης της χώρας, τους μη μισθολογικούς όρους εργασίας. Μπορούν ακόμη να ρυθμίζουν και μισθολογικούς όρους, βασικούς μισθούς και προσαυξήσεις τους σε επίπεδα πάνω από την κρατική ρύθμιση, με ισχύ όμως μόνο στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργοδότες των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων.

Η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, η οποία συνυπογράφηκε από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων (Γ.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε.), στο άρθρο 3 ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

Μεταξύ των θεσμικών όρων που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την τελευταία ΕΓΣΣΕ συγκαταλέγεται και το επίδομα γάμου με την υπόμνηση ότι έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, εναρμονίζοντας τις ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις δικαίου με τις διεθνώς εφαρμοστέες αρχές της προστασίας της οικογένειας, της διευκόλυνσης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της ισότητας των φύλων, της συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής, της αξιοπρεπούς εργασίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου