ΤΟΠΙΚΑ

Γη και ύδωρ ζητά ο ΙΜΑΣ

γη-και-ύδωρ-ζητά-ο-ιμασ-77188

Περικοπές αποδοχών και ελαστικό ωράριο στο «πακέτο» των προτάσεων που κατέθεσε

Μερική απασχόληση, μεταφορά εργαζομένων από τον ΙΜΑΝΤΑ στο ΣΥΡΜΑ και το αντίστροφο, μείωση των μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με την υποπαραγωγικότητα καθώς και διακοπή των εργασιών μία μέρα την εβδομάδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόταση εννέα σημείων που παρέδωσε η πολυεθνική χθες στο σωματείο των εργαζομένων και παρουσιάζει παρακάτω ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.

Ρεπορτάζ: ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Στο έγγραφο που έθεσε υπόψη του σωματείου ο Γερμανός Γενικός Διευθυντής κ. Μπάκενχους, στα βασικά άρθρα περιλαμβάνονται -όπως επισημαίνεται- εναλλακτικές ή και αθροιστικές προτάσεις της εταιρείας προκειμένου να αναζητηθεί και να βρεθεί μηχανισμός προσαρμογής του κόστους στις διακυμάνσεις της ζήτησης του προϊόντος και να βρεθεί τρόπος διατήρησης των θέσεων εργασίας και αποφυγής της εκ περιτροπής εργασίας.

Αυτό το πακέτο των εννέα προτάσεων προς αντικατάσταση της εκ περιτροπής εργασίας περιλαμβάνει τα εξής σημεία που τίθενται προς συζήτηση:

  • Μεταφορά εργαζομένων από και προς την εταιρεία, δηλαδή από την ΙΜΑΣ στη ΣΥΡΜΑ και από ΣΥΡΜΑ στην ΙΜΑΣ (Οι εργαζόμενοι που θα μεταφέρονται από και προς ΙΜΑΣ και ΣΥΡΜΑ, θα είναι εκπαιδευμένοι για την παραγωγή και στα δύο εργοστάσια και θα μεταφέρονται όταν υπάρχει ανάγκη χωρίς επιπλέον διαπραγματεύσεις). Οι αποδοχές θα παραμείνουν αυτές που είχαν στο εργοστάσιο με το οποίο έχουν την αρχική σύμβαση.
  • Απολογισμός τριμήνου (βάση υπολογισμού) και ισοποσοστιαία μείωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων από το επόμενο τρίμηνο
  • Εφαρμογή συστήματος «λογαριασμού χρόνου» για όλες τις θέσεις εκτός των θέσεων που εργάζονται σε βάρδια.
  • Σύνδεση πριμ παραγωγικότητας Μαΐου και Νοεμβρίου με το ΑΒΑ.
  • Ακύρωση της εκδρομής.
  • Μείωση των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων σύμφωνα με την υποπαραγωγικότητα η οποία θα προκύπτει από το προϋπολογιστικό τριμηνιαίο πρόγραμμα παραγωγής της εταιρείας ανά τμήμα.
  • Μείωση των μηνιαίων ωρών εργασίας των εργαζομένων σύμφωνα με την υποπαραγωγικότητα η οποία θα προκύπτει από το προϋπολογιστικό τριμηνιαίο πρόγραμμα παραγωγής της εταιρείας ανά τμήμα.
  • Μερική απασχόληση η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση) και όχι μικρότερη των 4 ωρών (Το εργοστάσιο θα εργάζεται 18 ώρες και όχι 24 με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών ενώ ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το τριμηνιαίο πρόγραμμα παραγωγής)
  • Διακοπή εργασιών της εταιρείας για μία ημέρα την εβδομάδα (Το μέτρο θα εφαρμοστεί με βάση το τριμηνιαίο πρόγραμμα παραγωγής).

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση που θα γίνει την επόμενη Τρίτη το σωματείο αναμένεται να απορρίψει τις παραπάνω προτάσεις καθώς θεωρείται ότι πρόκειται για προτάσεις που είναι χειρότερες από την εκ περιτροπής εργασία.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου