ΤΟΠΙΚΑ

Αρχισαν έλεγχοι για τις οσμές στον Βόλο

αρχισαν-έλεγχοι-για-τις-οσμές-στον-βόλ-764029

Εχουν ήδη γίνει 24 τακτικές δειγματοληψίες στους σταθερούς δειγματολήπτες και άρχισαν και σε βιομηχανίες της περιοχής

Αρχισαν οι έλεγχοι προκειμένου να διερευνηθεί το φαινόμενο δυσοσμίας στον Βόλο, ζήτημα για το οποίο υπήρξαν διαμαρτυρίες και ανησυχίες από πλευράς πολιτών και μόλις προχθές επανέφερε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Ευθύμης Τσάμης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει υπογράψει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, προγραμματική σύμβαση για τη «Διερεύνηση της Χημικής Σύστασης και της Προέλευσης Δυσοσμίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου».

Η σύμβαση αφορά στη διερεύνηση της χημικής σύστασης και της προέλευσης της δυσοσμίας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, δηλαδή την ταυτοποίηση της χημικής ουσίας που προκαλούν τη δυσοσμία και το χωρικό εντοπισμό της πηγής που τυχόν ευθύνονται. Η διερεύνηση στηρίζεται στην επί τόπου δειγματοληψία με εξειδικευμένους για την περίπτωση δειγματολήπτες των οσμηρών χημικών ουσιών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και ταυτοποίηση και προσδιορισμό τους στο εργαστήριο με τη χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης ενός ευρύτατου φάσματος οσμηρών χημικών ενώσεων.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη, τον προηγούμενο μήνα, εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας προχώρησε στην εγκατάσταση τριών σταθερών δειγματοληπτών σε επιλεγμένες θέσεις εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και ξεκίνησαν και οι πρώτες δειγματοληψίες. «Οι θέσεις, επιλέχθηκαν από την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου καθαρά με χωροταξικά κριτήρια καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα», αναφέρει η κ. Κολυνδρίνη.

Σε κάθε μία από τις τρεις θέσεις δειγματοληψίας που επιλέχθηκαν, θα διεξαχθούν δύο τύπων δειγματοληψίες: τακτικές (σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες) και έκτακτες (σε περιπτώσεις επεισοδίων δυσοσμίας).

Επιπλέον των δειγματοληψιών μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα, θα διεξαχθούν δειγματοληψίες και σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής, οι οποίες θα επιλεγούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Για τη δειγματοληψία στις βιομηχανικές δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν τρεις φορητοί δειγματολήπτες που θα διαθέσει το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με την κ. Κολυνδρίνη έχουν διεξαχθεί 24 τακτικές δειγματοληψίες, οκτώ δηλαδή σε κάθε σταθερό δειγματολήπτη, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν και οι δειγματοληψίες σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

Σε εξέλιξη διαγωνισμός για νέο σταθμό μέτρησης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο προϋπολογισμού 148.000 ευρώ. Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το αντικείμενο της προκήρυξης και μετά τη λήξη της θα γίνει ο διαγωνισμός για την προμήθεια του σταθμού. Επιπρόσθετα, ο Βόλος θα αποκτήσει άλλους δύο σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω του ΕΣΠΑ. Για τους σταθμούς έχει ήδη κατατεθεί από την Περιφέρεια η πρόταση στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας και αναμένεται η έγκριση προκειμένου να ξεκινήσουν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.

Μετρήσεις εντός ορίων

Συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων εντός ορίων καταγράφονται από τον σταθμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος που λειτουργεί στον Βόλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια PM 10 κατέγραψαν στις 20 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 25 μg/m3, στις 21 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 20 μg/m3 και στις 22 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 24 μg/m3.

Τα PM 2,5 κατέγραψαν στις 20 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 11 μg/m3, στις 21 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 10 μg/m3 και στις 22 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 12 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα PM 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου