ΤΟΠΙΚΑ

Υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε δράσεις μελισσοκομίας

υποβολή-αιτήσεων-για-ένταξη-σε-δράσει-763268

Για εξοπλισμό και οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας

Αρχισε και συνεχίζεται έως την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων για την εφαρμογή των δράσεων μελισσοκομίας 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας». Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ενημερώνει ότι δικαίωμα έχουν τα φυσικά πρόσωπα (μελισσοκόμοι) και τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν καταρχάς θεωρημένο και εν ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο και διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 “κατεχόμενες κυψέλες” για τη συμμετοχή στη δράση 3.1 και τουλάχιστον 110 “κατεχόμενες κυψέλες” για τη συμμετοχή στη δράση 3.2.

Από το μελισσοκομικό έτος 2021 και εξής, οι δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, μπορούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω δράση και για την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων. Επιπλέον, για τη συμμετοχή στη δράση 3.2 απαιτείται α) τα φυσικά πρόσωπα να είναι επαγγελματίες αγρότες ή νέοι αγρότες ή νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα ή συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. και β) τα νομικά πρόσωπα να δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας παραγωγής τουλάχιστον 8.000 ευρώ και να απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες, που δεν συμμετέχουν στην παραπάνω δράση ως μεμονωμένοι.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις προαναφερόμενες δράσεις ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση – δήλωση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στον Βόλο, είτε σε πρωτότυπη έντυπη μορφή ή σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένου αντιγράφου). Η υποβολή της αίτησης-δήλωσης, μπορεί να γίνει και με ψηφιακό τρόπο από τον ίδιο τον δικαιούχο, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία έχει δημιουργηθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2421352663 και 2421352658 και στον τηλεφωνικό αριθμό 2421032946 του Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στον Βόλο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου