ΛΑΡΙΣΑ

Να στηριχθούν επενδύσεις σε περιφέρειες που υστερούν

να-στηριχθούν-επενδύσεις-σε-περιφέρε-749210

Την αναγκαιότητα να στηριχθούν κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις στις περιφέρειες των χώρων που υστερούν σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε διαδοχικές συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες ως εισηγητής (Rapporteur) της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα InvestEUμε στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Ενώσεων Κρατικών και Αναπτυξιακών Τραπεζών.

«Το πρόγραμμα InvestEUδεν είναι απλά ο διάδοχος του λεγόμενου «πακέτου Γιούνκερ» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) μετά το 2021, είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των αναγκαίων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα διαρθρωτικά ταμεία», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός σε δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις.

Όπως εξήγησε, «ενώ με το «πακέτο Γιούνκερ» πρόκειται να ενεργοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 500 δισ. ευρώ έως το 2020, με το InvestEU ο πήχης τίθεται ψηλότερα, στα 650 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2021-΄27. Εκτιμώ, όμως, ότι με την κατάλληλη χρηματοοικονομική μηχανική (Financialengineering), το πρόγραμμα μπορεί να προσελκύσει ακόμη περισσότερα κεφάλαια».

Ο περιφερειάρχης εκτίμησε ότι μπορούν να προσελκυστούν ακόμη περισσότερα από 750 δις ευρώ, ώστε να προχωρήσουν επενδύσεις με στόχο την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, τη βιωσιμότητά της και την ανάπτυξη της οικονομίας της, την αποφυγή αποκλεισμών και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

«Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι επενδύσεις εμπίπτουν σε τέσσερις τομείς πολιτικής οι οποίοι αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, βιώσιμες υποδομές, έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες», πρόσθεσε ο κ. Κ. Αγοραστός.

Επισημαίνεται ότι το InvestEU αφορά σε επενδύσεις για βιώσιμες υποδομές, σε επενδύσεις έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης, κοινωνικές επενδύσεις κ.ά.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου