ΤΟΠΙΚΑ

Διαβούλευση για τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας

διαβούλευση-για-τη-διαχείριση-των-υδά-74802
Διαβούλευση με θέμα τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με τις προτάσεις και τις θέσεις των Θεσσαλών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρωτογενής τομέας σήμερα έχει τις δυνατότητες να συμβάλλει στην αυτάρκεια διατροφικών προϊόντων, δημιουργώντας ταυτόχρονα και προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση. Δεδομένου ότι η γεωργική ανάπτυξη σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με το υδατικά διαθέσιμα, προτάθηκε να μην γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις για τη Θεσσαλία που (μέσα από τα Σχέδια Διαχείρισης, αλλά και από άλλες πλευρές) προωθούν την αντίληψη για μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, για μείωση, αντί για αύξηση, των αρδευομένων εκτάσεων και τη μετατροπή τους σε ξηρικές, για ακύρωση εν εξελίξει υδατικών έργων και περιορισμό νέων αναγκαίων έργων, για μείωση της απασχόλησης στη γεωργία κ.ο.κ.
Κατηγορηματική ήταν η αντίθεση στα σενάρια των Σχεδίων Διαχείρισης, που προβλέπουν μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων κατά 550.000 στρέμματα και 268.000 στρέμματα αντίστοιχα και προτάθηκε η αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων στη Θεσσαλία.
Για τα υπόγεια νερά αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με τεκμηριωμένες εκτιμήσεις, απαιτείται, για περιβαλλοντικούς λόγους, η εξασφάλιση τουλάχιστον 300 – 400 hm3/έτος νερού και η μεταφορά τους στοχευμένα στις συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές που είναι στο «κόκκινο» στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού Πηνειού.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός «σήμερα οι φορείς της Θεσσαλίας συμφώνησαν στην αναγκαιότητα της μερικής μεταφοράς του Αχελώου, καθώς το έργο αυτό μας ωφελεί όλους και δεν βλάπτει κανένα. Πρόκειται για έργο που λύνει το πρόβλημα του αρνητικού υδάτινου ισοζυγίου στη Θεσσαλία, καθώς είναι αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και πάνω απ’ όλα έργο ζωής, γιατί βελτιώνει την ποιότητα και την ποσότητα των νερών στη Θεσσαλία. Είναι έργο εθνικό γιατί αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας» και συνέχισε: «Είναι ανάγκη να συνεχιστούν τα έργα που ήδη κατασκευάζονται, που δρομολογούνται και που μελετούνται».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου