ΤΟΠΙΚΑ

Κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ στον ΟΛΒ το περασμένο οικονομικό έτος

κέρδη-13-εκατ-ευρώ-στον-ολβ-το-περασμένο-747935

Καθαρά κέρδη ύψους 1.320.950, 73 ευρώ είχε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου από την οικονομική χρήση του 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με αυτή, ο κύκλος εργασιών του έφθασε στα 5.336.338 ευρώ. Για την επόμενη περίοδο προβλέπεται η εξέλιξη των εξής έργων και δράσεων:

-Ολοκλήρωση προμήθειας ενός αυτοκινούμενου γερανού από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

-Αναβάθμιση πυροπροστασίας, κατασκευή ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στο κτίριο διοίκησης, αποκατάσταση υποσκαφών σε κρηπιδώματα και κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας στον εμπορικό λιμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

-Αντικατάσταση φωτιστικών με νέους λαμπτήρες, τύπου LΕΔ.

-Αντικατάσταση φωτιστικών στους Η/Κ γερανούς, με νέους τύπου LED

-Εγκατάσταση δικτύων ηλεκτροδότησης – υδροδότησης, προμήθεια αρπαγών του υπό προμήθεια γερμανού με ιδίους πόρους του Οργανισμού.

Το 2019 ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την αναβάθμιση του πάρκινγκ, προχώρησε σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα κτιρίων του ΟΛΒ και εγκατέστησε μηχανογραφικό σύστημα ERP.

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και την αναγνώριση του εργασιακού προϊόντος μεριμνώντας παράλληλα για τη δημιουργία αντίστοιχων κινήτρων.

Η Εταιρεία λειτουργεί με εξελιγμένα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, με όραμα, φιλοδοξίες και διάθεση για δημιουργία. Προσφέρει στους ανθρώπους της την ευκαιρία να διαχειριστούν νέες προκλήσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να καλλιεργήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης

Στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας, προσφέρει στους εργαζομένους της ασφαλές περιβάλλον εργασίας και δημιουργεί κουλτούρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η Εταιρία, αναγνωρίζει την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα.

Οι παροχές της προς εργαζόμενους ήταν 8.111 ευρώ για δαπάνες παιδικών σταθμών καθώς και 90.911 για διατακτικές σίτισης προσωπικού.

Σε περιβαλλοντικά θέματα η εταιρία είναι σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον. Διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) που διέπει τη λειτουργία του λιμένα Βόλου. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την πρόληψη κάθε μορφής ρύπανσης. Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, σε θέματα Περιβάλλοντος και εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο διαπνέει τόσο τη Διοίκηση, όσο και το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου