ΤΟΠΙΚΑ

Αιτήσεις για πρόγραμμα στήριξης στον τομέα μελισσοκομίας

αιτήσεις-για-πρόγραμμα-στήριξης-στον-734425

Εως τις 20 Οκτωβρίου, σε ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ανάρτησε στο διαδίκτυο πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της Μελισσοκομίας για το έτος 2020 (αρ. 455/23 1690/24-08-20 ΥΑ, ΦΕΚ Β’ 3546). Σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους και οργανώσεις τους δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι θεωρημένου σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τους βρίσκεται στα μικρά νησιά και τα μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε αυτά.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2020 σε ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ (http://e-services.minagric.gr) ή στην Υπηρεσία μας. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε 12 ευρώ ετησίως, και μειώνεται κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 25 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανεύρεση έντυπων ή ηλεκτρονικών σχεδίων αιτήσεων της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr, καθώς και να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2421352663 και 2421352658.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου