ΤΟΠΙΚΑ

Παρέμβαση για την πιστοποίηση των προσόντων 5ου επιπέδου των αποφοίτων ΕΠΑΛ

παρέμβαση-για-την-πιστοποίηση-των-προ-728706

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του 5ου επιπέδου των αποφοίτων των ΕΠΑΛ και των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Όπως αναφέρει στην ερώτησή του ο βουλευτής Μαγνησίας, «Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του νόμου 4186/2013, ορίζεται για τους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ ότι: «Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων». Η ίδια φιλοσοφία απόδοσης επαγγελματικών προσόντων κυριάρχησε και στους μεταγενέστερους σχεδιασμούς.

Ωστόσο, με την οριστική μορφή του εθνικού πλαισίου προσόντων, όπως αυτή διαμορφώθηκε και αντιστοιχίστηκε στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο από το 2015, φαίνεται να μένει κενή η καταχώριση των τίτλων σπουδών που αποκτούν οι συμμετέχοντες της τάξης μαθητείας, των μέχρι και σήμερα μαθητών του ΕΠΑΛ, οι οποίοι αποφοίτησαν και επιτυχώς αξιολογήθηκαν στην πιστοποίηση 5ου επιπέδου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει ιδιαίτερα εμφανή αντίκτυπο τόσο στα ευρωπαϊκά δίκτυα επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως είναι το δίκτυο Euridice όσο και στην ενημερωτική ιστοσελίδα της European Commission, καταδεικνύοντας το παράδοξο της ύπαρξης πιστοποίησης άνευ επαγγελματικών δικαιωμάτων που ισχύει στην Ελλάδα.

Επίσης, στην πρώτη φάση για τους έχοντες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, δεν συμπεριελήφθησαν οι απόφοιτοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ, όπως εξελικτικά είχαν το δικαίωμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν τούτων, Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ένταξης στο 5ο επίπεδο των τίτλων ειδικοτήτων που οι απόφοιτοι της μαθητείας των ΕΠΑΛ κόπιασαν για την απόκτησή τους, με σκοπό την επαγγελματική τους εξέλιξη;
  2. Για τους αποφοίτους των Εσπερινών ΕΠΑΛ, με συμπληρωμένη την απαιτούμενη προϋπηρεσία, α) θα δοθεί η δυνατότητα να προσέλθουν σε πιστοποίηση;
  3. Εφόσον δεν υπάρχει θεσμοθετημένη πρόβλεψη για την προετοιμασία των αποφοίτων των Εσπερινών ΕΠΑΛ, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση της ημερομηνίας πιστοποίησης, ώστε να έχουν την ευχέρεια προετοιμασίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ενήλικες και μάλιστα εργαζόμενους;» καταλήγει η ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστου Μπουκώρου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου