ΤΟΠΙΚΑ

Υψηλά τα ποσοστά σχολικής διαρροής ~Συντονιστής ερευνητικού σχεδίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

υψηλά-τα-ποσοστά-σχολικής-διαρροής-συ-71621

Σε εξέλιξη πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Το πρόβλημα της σχολικής διαρροής, δηλαδή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, εξακολουθεί να είναι σημαντικό καθώς μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στους μαθητές και την μελλοντική πορεία τους όχι μόνο σε θέματα εκπαίδευσης αλλά και αργότερα στις επαγγελματικές τους προοπτικές. Στην Ευρώπη η σχολική διαρροή κινείται ακόμη σε ποσοστό 12.7% (Eurostat 2012) αν και τα ποσοστά αυτά διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα το ποσοστό της σχολικής διαρροής κινείται στο 11.4% (Eurostat 2012).

Πολλοί παράγοντες ή και συνδυασμός αυτών μπορεί να οδηγήσουν σε σχολική διαρροή.

Συμπεριλαμβάνουν κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, γονικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών τους και κατανόηση της αξίας της εκπαίδευσης, κοινωνικό αποκλεισμό, ελλιπή κατανόηση των σχολικών προγραμμάτων και της σύνδεσής τους με την πραγματική ζωή, ανάγκη αύξησης της αυτοπεποίθησης και των δεξιοτήτων των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στα σχολικά τους καθήκοντα, έλλειψη χρόνου των γονέων για τον ίδιο σκοπό λόγω επαγγελματικών και άλλων ενασχολήσεων, ανάγκη αύξησης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγνώριση των συμπτωμάτων και της ανάληψη δράσης κατά της σχολικής διαρροής, και άλλους.

Σε πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη σχολική διαρροή γίνονται αντιληπτά στο Γυμνάσιο. Ωστόσο, αρκετοί από τους παράγοντες που οδηγούν σε σχολική διαρροή έχουν σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον υποστήριξης των μαθητών και μπορεί να δημιουργηθούν νωρίτερα, για παράδειγμα στο Δημοτικό.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συντονίζει το ερευνητικό σχέδιο LINC που εκτελείται με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, του 25ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, και οργανισμών από τη Γαλλία, την Τσεχία, και τη Σουηδία. Το σχέδιο, που χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτελείται από το 2013 μέχρι το 2015, έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη ευρέων σχολικών κοινοτήτων με την υποστήριξη και της τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές, τους δασκάλους, και τους γονείς με σκοπό την πρόληψη κατά της σχολικής διαρροής.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ξεκινούν νωρίς, στο Δημοτικό, πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα κινδύνου εγκατάλειψης του σχολείου, και είναι σχεδιασμένες με σκοπό να συμπεριλαμβάνουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της σχολικής διαρροής, τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μελών στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, καθώς και την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας της των μελών της σχολικής κοινότητας στο να συμβάλλουν θετικά στη σχολική ενασχόληση των μαθητών προς όφελος των τελευταίων.

Επιστημονικός υπεύθυνος του σχεδίου είναι ο κ. Ηλίας Χούστης, ενώ στην ομάδα εργασίας ανήκουν οι Χαρίκλεια Τσαλαπάτα που έχει και το συντονισμό υλοποίησης, Olivier Heidmann, Ρενέ Αλιμήση, Σπύρος Τσαλαπάτας, Αργυρώ Παρασκευά, Γεωργία Πατέρη, Γιώργος Μεταφετζής, Βάσω Μεταφετζή, Αριστέα Βερέμη, και Σταυρούλα Μαργαρίτη.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου