ΤΟΠΙΚΑ

«Κατοστάρι» για τα έργα του ΕΣΠΑ

κατοστάρι-για-τα-έργα-του-εσπα-713722

«Ομάδα κρούσης» στο Νοσοκομείο Βόλου για την προώθηση των έργων του ΕΣΠΑ. Η εντολή ήταν ξεκάθαρη από την 5η ΥΠΕ προκειμένου να μη χαθεί άλλος χρόνος και χωρίς καθυστέρηση να ενταχθούν έργα που είναι ώριμα και επιλέξιμα.

Στο Αχιλλοπούλειο έχει αποφασιστεί να δοθεί βαρύτητα στην ωρίμανση των έργων που μπορούν να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο ΕΣΠΑ και τα οποία κυρίως αφορούν ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό προϋπολογισμού 4 εκ. € περίπου ενώ ήδη προχωρά με γοργούς ρυθμούς το έργο της Β’ Παθολογικής και της Ψυχιατρικής Κλινικής στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου.

Η 5η ΥΠΕ σε σύσκεψη που έγινε πρότεινε στους Διοικητές των Νοσοκομείων της αρμοδιότητάς της την σύσταση ειδικής ομάδας ανά Νοσοκομείο – αποκλειστικά υπεύθυνης για το ΕΣΠΑ – με επικεφαλής τον Διοικητή του κάθε Νοσοκομείου. Έτσι στο Βόλο συγκροτείται Ομάδα με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Ντόκο, που θα αναλάβει να «τρέξει» τις διαδικασίες για το ΕΣΠΑ.

Στη ομάδα επίσης θα συμμετέχει ένα στέλεχος υπεύθυνο για την ωρίμανση των φακέλων έργων, ένα στέλεχος του Γραφείου Προμηθειών. Το στέλεχος αυτό θα είναι υπεύθυνο, από τη στιγμή της ένταξης της πράξης, (έργου) για την έγκαιρη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και όλων των ενδιάμεσων βημάτων ως και την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης ένα στέλεχος από το Λογιστήριο, υπεύθυνο για την εκκαθάριση της δαπάνης και ένα στέλεχος υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πράξης, μετά την ένταξή της.

Σκοπός της παραπάνω ομάδας θα είναι η αποκλειστική ενασχόληση με τα έργα Ε.Σ.Π.Α. (τεχνικά, προμήθειες) ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη υλοποίησή τους και η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Η ομάδα αυτή θα συνεργάζεται με τη Συντονιστική Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων ΕΣΠΑ της 5ης ΥΠΕ και της αρμόδιας ομάδας εργασίας για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και για την επιτάχυνση της προόδου των έργων.

Έτσι εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί απλούστευση, στην επιτάχυνση και στην διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας, καθώς και στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών στα έργα ΕΣΠΑ ενώ παράλληλα μπαίνουν οι βάσεις για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου