ΤΟΠΙΚΑ

Στεφανιογράφος και χειρουργικός εξοπλισμός για το Νοσοκομείο Βόλου

στεφανιογράφος-και-χειρουργικός-εξο-69388

Δυο νέα έργα για το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, συνολικού προϋπολογισμού 915.000 ευρώ, ενέταξε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα:

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ) ΓΝ ΒΟΛΟΥ προϋπολογισμού 690.000 €

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ ΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α), προϋπολογισμού 225.000 €

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε τα εξής: «Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε τη Δημόσια Υγεία στην πράξη. Πιστεύω μας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπου οι πλούσιοι θα μπορούν να προστρέχουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και όχι οι φτωχοί στις ιδιωτικές, γι’ αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το Δημόσιο Σύστημα με έργα που είναι συμβατά με τον Εθνικό Χάρτη Υγείας και επιλογή της 5ης ΥΠΕ και των Νοσοκομείων. Με τα έργα αυτά αναβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Θεσσαλίας».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ) ΓΝ ΒΟΛΟΥ προϋπολογισμού 690.000€

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.

Περιλαμβάνεται:

α) πλήρες Στεφανιογραφικό συγκρότημα, αίθουσα ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, οθόνες, τράπεζα εξέτασης, χώρος του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος και χώρος υποδοχής και προετοιμασίας ασθενούς και ιατρών.

β) Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαπερατής επεμβατικής τράπεζας για τοποθέτηση βηματοδοτών.

Με την υλοποίηση της Πράξης επιτυγχάνεται:

  • Ενσωμάτωση και εφαρμογή της πλέον σύγχρονης ιατρικής και απεικονιστικής τεχνολογίας με χρήση σύγχρονων εργαλείων διάγνωσης, ασφάλεια ασθενών, ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών – απεικονιστικών αρχείων.
  • Σημαντική συμβολή στην μείωση του χρόνου και του απαιτούμενου προσωπικού για την ολοκλήρωση των επεμβάσεων προς όφελος του ασθενούς.
  • Μικρότεροι χρόνοι αποκατάστασης και νοσηλείας εντός νοσοκομείου.
  • Αποτροπή διακομιδής κριτικά πασχόντων ασθενών, αποφυγή ταλαιπωρίας και κινδύνου της ζωής τους.

Υπάρχει ήδη το απαραίτητο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που θα εκπαιδευτεί περαιτέρω στην χρήση και λειτουργία του προς Προμήθεια συστήματος. Μέσω του έργου αναμένεται εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και σύγχρονων ιατρικών τεχνικών, προς όφελος των ασθενών, καθώς και εφαρμογή και υποστήριξη νέων ιατρικών πράξεων σε ασθενείς που μέχρι σήμερα διακομίζονται σε γειτονικά ή κεντρικά νοσοκομεία.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ ΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α), προϋπολογισμού 225.000€

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια Χειρουργικών εργαλείων για την Χειρουργική και Ορθοπεδική ειδικότητα, τα βασικότερα απότα οποία είναι:
Χειρουργικά εργαλεία Ορθοπεδικής: Πριόνι – Τρυπάνι Μπαταρίας, Πριόνι – Τρυπάνι Ηλεκτρικό, Γυψοπρίονο Ηλεκτρικό, Χειρουργικό άγγιστρο, Οστεοτόμοι, Roamers, Σφυριά,Κόφτες.
Χειρουργικά Εργαλεία Χειρουργείου: 9 σετ γενικής χρήσης τα οποία μοιράζονται όλες οι ειδικότητες (Γεν. Χειρουργική, ουρολογία, μαιευτική/γυναικολογία, ΩΡΛ, Νευροχειρουργική).
Ο εξοπλισμός του χειρουργικού τομέα του Γ.Ν.Βόλου εξυπηρετείται κατά την τελευταία δεκαετία από εργαλεία ειδικής χρήσεως & από εργαλεία πολλαπλής χρήσεως (ψαλίδια, λαβίδες, κτλ.) για ορθοπεδικά & χειρουργικά περιστατικά, τα οποία κατά βάση αποτελούν μεταφερόμενο εξοπλισμό του παλαιού νοσοκομείου, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής και χρίζουν άμεσης αντικατάστασης αποσυρθέντων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλου του Ορθοπεδικού & Χειρουργικού τμήματος.

Με την υλοποίηση της Πράξης επιτυγχάνεται:

  • Αναβάθμιση του εξοπλισμού των χειρουργείων μέσα από την ανανέωση των χειρουργικών εργαλείων
  • Σημαντική συμβολή στην μείωση του χρόνου για την ολοκλήρωση των επεμβάσεων προς όφελος του ασθενούς.
  • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών επεμβατικής χειρουργικής.
  • Καλύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων και οξέων περιστατικών.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου