ΤΟΠΙΚΑ

Ερώτηση Κ. Παπανάτσιου για νέα οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών αλιέων

ερώτηση-κ-παπανάτσιου-για-νέα-οικονομ-691027

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε η Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Αν. τομεάρχης Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, με τη συνυπογραφή του Τομεάρχη Ναυτιλίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, με θέμα τη νέα οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών αλιέων σε σχέση με τα βιβλία ατελείας.

Στην ερώτησή της η Βουλευτής αναφέρει ότι στις 23-12-2020 εξεδόθη η με αριθμό Α.1293 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά θεώρησης του βιβλίου ατελείας των αλιευτικών σκαφών. Μεταξύ άλλων δικαιολογητικών προβλέπεται και η προσκόμιση – από πλευράς των αλιέων – πιστοποιητικού καταμέτρησης από το οποίο να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών των αλιευτικών σκαφών.

Όπως σημειώνει η Βουλευτής, σχετικό πιστοποιητικό καταμέτρησης διαθέτουν ήδη τα αλιευτικά σκάφη, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται σε αυτό η χωρητικότητα των δεξαμενών, κάτι που για πρώτη φορά προβλέπεται. Σύμφωνα δε με το διατιμημένο έντυπο του ΝΑΤ, τέτοια πρόβλεψη δεν υφίσταται.

Η Βουλευτής επισημαίνει στην ερώτησή της ότι η Α.Α.Δ.Ε ζητά ουσιαστικά από τους αλιείς να προβούν σε επανέκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ώστε αυτό να περιλαμβάνει και τη χωρητικότητα των δεξαμενών των αλιευτικών, παρότι το στοιχείο αυτό προκύπτει από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις πλοιοκτήτη, πλοιάρχου ή πράκτορα του πλοίου, που υποχρεωτικά υποβάλλονται.

Το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να επανεκδοθεί από ναυπηγό, μηχανολόγο μηχανικό, με ευθύνη των αλιέων, και το κόστος έκδοσής του ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο στα 300 ευρώ, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια ακόμη σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών αλιέων, σε μία περίοδο που ο συγκεκριμένος κλάδος, όπως και οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας, έχει υποστεί σφοδρό ‘χτύπημα΄ από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφού δεν υπάρχει ζήτηση λόγω της μηδαμινής αγοραστικής δυνατότητας της πλειοψηφίας των πολιτών, αναφέρει η κ. Παπανάτσιου.

Η Βουλευτής τονίζει ότι οι διαδικασίες ελέχγου για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος είναι θεμιτές, παρόλα αυτά η πολιτεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σταθμίζει το ουσιαστικό αποτέλεσμα των διαδικασιών που θεσπίζει, ούτως ώστε αυτές να αποδίδουν εν τοις πράγμασι και να μην αποτελούν απλώς ένα ακόμη γραφειοκρατικό στάδιο και οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

Ως εκ τούτων η κ. Παπανάτσιου ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς αν τελεί σε γνώση τους η σχετική απόφαση του Διοικητή της Α.Α.ΔΕ, αν τελεί σε γνώση τους το κόστος έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού και αν έχουν σταθμίσει τη σχετική οικονομική επιβάρυνση στις πλάτες των αλιέων, με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τέλος αν προτίθενται να προβούν και αν ναι σε ποιες ενέργειες, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι επαγγελματίες αλιείς από το συγκεκριμένο – διόλου ευκαταφρόνητο – κόστος, με δεδομένες και τις οικονομικές συνθήκες της σημερινής συγκυρίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου