ΤΟΠΙΚΑ

Τρ. Πλαστάρας: «Προβλήματα» και «κενά» για την επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

τρ-πλαστάρας-προβλήματα-και-κενά-69067

Μετά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με την επανεκκίνηση και επιστροφή των Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών στην αγορά εργασίας, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ Τρύφων Πλαστάρας αναφέρει ότι καταγράφονται σε αυτές «προβλήματα» και «κενά»:

Αναλυτικά, ο κ. Πλαστάρας επισημαίνει τα εξής:

 • Καμία εξαγγελία για τον πρωτογενή τομέα που αποτελεί την βάση για αρκετές μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Καμία αναφορά σε ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΦΜ
 • Καμία εξαγγελία για ενίσχυση των ΝΠΔΔ που αυτή την στιγμή αρκετοί, έχουν κάνει στάση πληρωμών εδώ και 3 μήνες
 • Μειωμένη αποτελεσματικότητα της μείωσης του ΦΠΑ στην Εστίαση σε καφέ και αλκοολούχα, ενώ θα έπρεπε να είναι οριζόντια
 • Καμία μείωση στο ΦΠΑ στο σύνολο των επιχειρήσεων
 • Καμία αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας
 • Θα εμφανιστούν προβλήματα ακάλυπτων επιταγών
 • Περιορισμένη χρήση του ΤΕΠΙΧ που απλά ανακεφαλαιώνει εκ νέου τις τράπεζες
 • Καμία μέριμνα για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές ΙΚΕ

Θα έπρεπε να οριστούν δύο δέσμες μέτρων, μία ως Πλέγμα προστασίας και μία δεύτερη ως Επιταχυντές Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

Α. Πλέγμα Προστασίας Επιχειρήσεων

1. Αποτελεσματικότερη διαχείριση Επιδομάτων

 • Διεύρυνση της περιμέτρου στήριξης πληττόμενων επιχειρήσεων όχι πλέον βάσει ΚΑΔ αλλά με γνώμονα τη μείωση τζίρου της επιχείρησης.
 • Ένταξη διαχειριστών ΙΚΕ στο καθεστώς επιδότησης (σε περίπτωση που δεν έχουν άλλη εργασία)
 • Σε επόμενα μέτρα να υπάρχει αντιστοίχιση με εισοδηματικά κριτήρια

2. Φορολογικά & Ασφαλιστικά Βάρη

 • Κατάργηση της προκαταβολής φόρου του 2020
 • Μείωση φόρου κατανάλωσης καυσίμων
 • Μείωση του εταιρικού φόρου από το 24% στο 15% για τα κέρδη του 2020
 • Επέκταση της θεσμοθετημένης μείωσης των ενοικίων κατά 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις έως το τέλος του 2020, με ταυτόχρονη μείωση 40% του ΕΝΦΙΑ όσων ιδιοκτητών συμμετέχουν σε αυτό το μέτρο και για τα αντίστοιχα ακίνητα.
 • Μείωση ΕΝΦΙΑ για ακίνητα επιχειρήσεων: είτε για ιδιόκτητα ή για ενοικιαζόμενα (στον ιδιοκτήτη τους)
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες.

3. Μέτρα για ρευστότητα:

 • Για όλες οι άλλες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν οφειλές στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα ενήμερες την 31.12.2019 και λειτουργούσαν έως την 1.3.2020 αναστολή καταβολής τοκοχρεολυσίων, τα οποία οφείλονται από 5.3.2020 μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αντί της απόφασης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου/χρεολυσίων (όχι των τόκων), τα οποία οφείλονται από 15.3.2020 μέχρι τουλάχιστον την 30.9.2020).Το επιπρόσθετο κόστος των τόκων έως το τέλος του χρόνου καθώς και των δόσεων ενός τριμήνου εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούν τα €2 δις και πρέπει να τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός της κρίσης.
 • Παράλληλα αναδιάρθρωση των υφιστάμενων οφειλών case by case και ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
 • Εξασφάλιση οποιασδήποτε μορφής νέων δανείων, διάρκειας έως 5 ετών, με περίοδο χάριτος κεφαλαίου και τόκων για ένα έτος, με χαμηλό επιτόκιο και με την εγγύηση του δημοσίου (μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας) κατά 90%.
 • Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ ή άλλων οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και γενική ρύθμιση παράτασης των πληρωμών των επιταγών.
 • Μεταχρονολογημένες Επιταγές:
  • μέριμνα για όσες σφραγιστούν να μην ενημερωθεί ο Τειρεσίας
  • μετάθεση πληρωμών στις ενεχυριασμένες επιταγές στα χέρια τραπεζών

4. Μείωση άλλων βαρών

 • Μείωση ταχυδρομικών τελών (ΕΛΤΑ)

5. Άμεση χρηματοδότηση δράσεων ψηφιακής λειτουργίας & οικονομίας

 • Πλατφόρμες eshops (για το εμπόριο)
 • Πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας / διανομών
 • Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (για τον κλάδο εκπαίδευσης)
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Πιστοποίηση Ποιότητας Προϊόντων & Υπηρεσιών

Β. Επιταχυντές Ανάπτυξης:

1. Ευκαιρία ανασύνταξης με εργαλείο τη χρηματοδότηση με έμφαση για

 • Συστάδες Επιχειρήσεων
 • Εξωστρέφεια
 • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
 • Σύγχρονα αγροδιατροφικά μοντέλα
 • Καινοτομικές τουριστικές προτάσεις
 • Ανάπτυξη εσωτερικών διανομών
 • Ανάπτυξη εξωστρεφούς εφοδιαστικής αλυσίδας

2. Χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκούς όρους από:

 • συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕ και τους φορείς της
 • Αναπτυξιακή Τράπεζα / Ταμείο Εγγυοδοτήσεων (μέσω τραπεζικού συστήματος)
 • Με προϋποθέσεις ένταξης: Για νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις, για στοχευμένες και δυναμικές επιχειρήσεις
 • Φορολογική / ασφαλιστική ενημερότητα
 • Βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο

3. Σύνδεση Τουρισμού με την τοπική / εθνική παραγωγή

 • Να υποστηριχθεί ο τουριστικός κλάδος της χώρας (Κοινωνικός Τουρισμός) με σκοπό τη μόχλευση της παραγωγικής δραστηριότητας σε άλλους κλάδους
 • Δημιουργία & υπογραφή τοπικών / εθνικών συμφώνων παραγωγής & προμήθειας προϊόντων / υπηρεσιών (με κλάδους τροφίμων, εξοπλισμού, ιματισμού, κατασκευών κλπ)

4. Αξιοποίηση ευρωπαϊκής & εθνικής χρηματοδότησης για ενεργειακή αυτάρκεια

 • Μείωση ενεργειακών αναγκών, με την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων που προσφέρει πολλαπλάσια στην απασχόληση.
 • Κατάρτιση & αξιοποίηση των τεχνικών κλάδων στο πλαίσιο αυτό.

5. Στήριξη επιχειρήσεων που παράγουν σημαντικό πλούτο ή δημιουργούν θέσεις εργασίας.

 • Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει με κάθε μέσο να επιβιώσουν και να βοηθηθούν ακόμα και με χαμηλή φορολογία. Η απώλεια φορολογικών εσόδων μπορεί να υπερκαλυφθεί από την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
 • Βοηθώντας την παραγωγή μας δεν μεροληπτούμε υπέρ της απλά μετριάζουμε την απαξίωσή της από την παγκοσμιοποίηση.
 • Η μισθολογική δαπάνη για κάθε νέα θέση εργασίας να υπολογίζεται ως “έξοδο” – που εκπίπτει της φορολογίας – με συντελεστή αυξημένο κατά 30%. Αυτό συνεπάγεται μέσω μείωσης του φόρου, επιδότηση του μισθολογικού κόστους κάθε νέας θέσης, με ποσοστό 8-10%.
 • Διαφορετικό φορολογικό καθεστώς για όσους παράγουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν οφέλη στην κοινωνία (Κοινωνικός ισολογισμός). Με το όρο «κοινωνικός ισολογισμός» για μια επιχείρηση επιχειρούμε να ποσοτικοποιήσουμε το πόσο φιλική είναι μια επιχείρηση σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα κοινωνικός ισολογισμός είναι ένα κλάσμα το οποίο αριθμητή έχει τα κεφάλαια του επιστρέφει η επιχείρηση στη κοινωνία με μορφή μισθών, εισφορών, δωρεών, αμοιβών υπηρεσιών κτλ και παρονομαστή έχει τον τζίρο της επιχείρησης. Είναι τελικά ένα ποσοστό που όσο μεγαλύτερο είναι τόσο περισσότερο φιλική είναι η επιχείρηση με την κοινωνία. Αν οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλό κοινωνικό ισολογισμό επιβραβευτούν οικονομικά δημιουργείτε ένα καινοτόμος αναπτυξιακός μοχλός για παραγωγή στο τόπο μας και καλά αμειβόμενους εργαζόμενους.
 • Επιδότηση επιχειρήσεων μέσω ενός προγράμματος διατήρησης θέσεων εργασίας. Να μετατραπεί το ταμείου ανεργίας σε ταμείο εργασίας ή απασχόλησης προς τους επαγγελματίες για επιπλέον προσλήψεις εργαζομένων.

6. Δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Κίνητρα για συνενώσεις και κάθετες ή οριζόντιες συνεργασίες επιχειρήσεων ώστε να ανταποκριθούν στο νέο «μη παγκοσμιοποιημένο» περιβάλλον και στη ψηφιακή εποχή.
 • Βασικό κριτήριο χρηματοδότησης, η διατήρηση / αύξηση των θέσεων εργασίας.

7. Κομβικός ρόλος των δημοσίων συμβάσεων

 • Μεγάλη προσοχή, έλεγχος και διαφάνεια στις απευθείας αναθέσεις των φορέων του Δημοσίου λόγω της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού.
 • Στα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, να περιλαμβάνονται και κριτήρια που συνδέονται με την διαδικασία επανεκκίνησης, αλλά και μετασχηματισμού της οικονομίας. Τέτοια κριτήρια θα μπορούσαν να είναι η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, η ταχεία ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας, η συνεισφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό όπως και στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, η χρηματοοικονομική διευκόλυνση του κράτους κλπ.
 • Και στις εν εξελίξει συμβάσεις θα μπορούσαν τα ίδια κριτήρια να αποτελέσουν την προϋπόθεση για την χορήγηση ενός πριμ επιτάχυνσης, ώστε να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, που επέφερε η πανδημία. Έτσι το κέρδος θα είναι διπλό: αφενός οι καθυστερήσεις που προέκυψαν θα ανακτηθούν κατά ένα μέρος και αφετέρου θα υπάρχει πιο ενεργή συμμετοχή στην επανεκκίνηση της οικονομίας, μέσω των επιθυμητών από το κράτος δράσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου