ΤΟΠΙΚΑ

Επίσκεψη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνελαίου

επίσκεψη-σε-εργοστάσιο-παραγωγής-πυρ-68670

Περιβαλλοντικά προβλήματα εξέτασε η αντιπεριφερειάρχης Δ. Κολυνδρίνη και υπηρεσιακοί παράγοντες

Προβλήματα σχετικά με την αποθήκευση του ελαιοπυρήνα και την έκκληση οσμών στο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνελαίου και πυρηνόξυλου που λειτουργεί από το 1974, στην περιοχή «Βουλοκαλύβα» του δήμου Αλμυρού και επεξεργάζεται ελαιοπυρήνα από ελαιοτριβεία της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας, εξέτασε σε χθεσινή επίσκεψή της η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη.

Η κ. Κολυνδρίνη συνοδευόμενη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και υπηρεσιακούς παράγοντες, ενημερώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κύριο Ν. Μουζάκη Νικόλαο για τη λειτουργία του εργοστασίου.

Η αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τον διευθύνοντα σύμβουλο πιστή τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάρκεια αποθήκευσης του νωπού ελαιοπυρήνα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε ημέρες, ώστε να αποφεύγεται η έναρξη ζυμώσεων που δημιουργεί δυσάρεστες οσμές, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη καλής λειτουργίας του συστήματος καταστολής των εκπεμπόμενων οσμών από τις εστίες καύσης πυρηνόξυλου (ξηραντήρια, ατμολέβητας).

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έθεσε το θέμα της αποθήκευσης και επεξεργασίας ελαιοπυρήνα που θα παράγεται από ελαιοτριβεία δύο φάσεων επισημαίνοντας ότι τα πυρηνελαιουργεία πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην παραλαβή του διφασικού ελαιοπυρήνα με τις σημερινές τους δυνατότητες αποθήκευσης. Επιπλέον, τίθεται και το ζήτημα των αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων για την επεξεργασία του, καθώς και ο χρόνος ξήρανσής τους.

«Αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η διατήρηση υψηλού επιπέδου στην ποιότητα του περιβάλλοντος με βασικό στόχο την προστασία του, το σύνολο δηλαδή των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση, βελτίωσή του», ενημέρωνε χθες η αντιπεριφερειάρχης.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κολυνδρίνη, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη μη διάθεση ελαιοπυρήνα που θα παράγεται από ελαιοτριβεία δύο φάσεων σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, δεσμεύτηκε ότι η Διεύθυνση Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην καταγραφή των διφασικών ελαιοτριβείων του νομού ζητώντας να υποβληθούν εγγράφως στοιχεία για την ασφαλή περιβαλλοντικά διαχείριση του παραγόμενου ελαιοπυρήνα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου