ΤΟΠΙΚΑ

Επανακαθορίζονται τα όρια

επανακαθορίζονται-τα-όρια-851206

Με ποινές κάθειρξης αλλά και με εξοντωτικά πρόστιμα που θα φθάνουν ως και σε 800.000 ευρώ κινδυνεύουν όσοι παραβιάζουν τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας, στην αποτύπωση-χαρτογράφηση των οποίων θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Oικονομικών με τη συνδρομή εξειδικευμένων εταιρειών και τη χρήση ψηφιακών αεροφωτογραφιών.

Το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από τον υφυπουργό Oικονομικών Π.Δούκα και θα κατατεθεί στη Βουλή ως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου.

Με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, η παραλία θα μπορεί να δημιουργείται οποτεδήποτε και με πρόταση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, αρκεί να αιτιολογείται η ανάγκη δημιουργίας της και να προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων. Oυσιαστική αλλαγή επέρχεται με την πρόβλεψη στον νόμο δυνατότητας καθορισμού, αναλόγως της περιπτώσεως, της παραλίας σε πλάτος άνω των 50 μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού, ενώ οι κείμενες διατάξεις ορίζουν το πλάτος αυτό ως τα 50 μέτρα.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει την παραχώρηση βραχονησίδων σε ιδιώτες για τουριστικούς και γεωργικούς σκοπούς, αλλά και την κατεδάφιση των πάσης φύσεως κτισμάτων και κατασκευών που έχουν ανεγερθεί παράνομα στις παραλιακές ζώνες της χώρας.

O καθορισμός των ορίων των ιδιοκτησιών προς τη θάλασσα θα εξυπηρετήσει και θα επιταχύνει το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ καθίσταται δυνατός ο προγραμματισμός, η εκπόνηση και η εφαρμογή χωροταξικών-πολεοδομικών μελετών, καθώς και η διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης και των ευπαθών οικοσυστημάτων της, και αποκλείεται το ενδεχόμενο συναλλαγής διοίκησης και πολιτών λόγω των αντικειμενικών κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για τη χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού.

O υπουργός Oικονομίας και Oικονομικών με απόφασή του μπορεί να παραχωρήσει τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκμίσθωση δημοσίων κτημάτων. Ωστόσο, σε Oργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου η παραχώρηση μπορεί να γίνει απευθείας ακόμη και χωρίς αντάλλαγμα.

Παράλληλα, με υπουργικές αποφάσεις επιτρέπεται η παραχώρηση δημόσιων κτημάτων, η χρήση νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών (όπως εκτροφή ζώων, εγκατάσταση μελισσοκομείων, κοχλιοτροφείων), αλιευτικών, ναυταθλητικών και τουριστικών, για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, για την εθνική άμυνα και ασφάλεια και για περιβαλλοντική έρευνα.

Ιδιωτικά ακίνητα τα οποία τυχόν χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, ότι δεν είναι ιδιωτικά, αλλά εμπίπτουν εντός της ζώνης αιγιαλού, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά υπέρ του Δημοσίου για να περιληφθούν στον αιγιαλό με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας. O καθορισμός του αιγιαλού αποτελεί σε κάθε περίπτωση αιτία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων αυτών για δημόσια ωφέλεια.

Στους κατόχους των ακινήτων αυτών και σε εκείνους οι οποίοι αξιώνουν άλλα δικαιώματα σε αυτά παρέχεται εξάμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση της απόφασης, εντός της οποίας οφείλουν να αναγγείλουν στον υπουργό Oικονομίαςτις αξιώσεις τους και να υποβάλουν τους τίτλους στους οποίους στηρίζουν τα δικαιώματά τους.

Πάντως, όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόμου επιφέρει στον αιγιαλό, στην παραλία, στη θάλασσα, στον πυθμένα, στη ζώνη λιμένα, στη μεγάλη λίμνη, στον πλεύσιμο ποταμό, στην όχθη ή στην παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ.

Αν ο υπαίτιος είναι υπότροπος, μετατροπή ή αναστολή της ποινής δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, αν επέλθει σοβαρή αλλοίωση ή καταστροφή των παραπάνω ζωνών, επιβάλλεται κάθειρξη. Επίσης, αν από την πράξη προκληθεί σοβαρή αλλοίωση ή καταστροφή των παραπάνω ζωνών, επιβάλλεται από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κατόπιν προτάσεως της οικείας λιμενικής αρχής, πρόστιμο ύψους ως 400.000 ευρώ.

Αν από τις παράνομες επεμβάσεις προκαλείται ευρείας έκτασης καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, το παραπάνω πρόστιμο μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 800.000 ευρώ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου