ΤΟΠΙΚΑ

Ενημέρωση των νέων που αναζητούν εργασία

ενημέρωση-των-νέων-που-αναζητούν-εργα-851206

Προγραμματική σύμβαση 900.000 ευρώ, μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και των ΚΑΠΗ, στην οποία θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Οργανισμός, ο Αθλητικός Οργανισμός, το ΚΕΚ, ο Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης και η Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών θα κληθεί να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ιωνίας στην συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας.
Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του 2007 και ο προϋπολογισμός όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου για το 2007.
Με την σύμβαση όπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση εκτιμάται ότι θα δοθεί η δυνατότητα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, καθώς η κοινωνική τους ζωή θα εμπλουτιστεί με πολιτιστικές δραστηριότητες.
Με την προγραμματική σύμβαση ο Δήμος θα προσπαθήσει να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας καθώς μέσω της ΔΕΜΚΑ και του Κέντρου Υποστήριξης και Απασχόλησης θα γίνεται ενημέρωση των νέων που αναζητούν εργασία.
Ο Δήμος εκτιμά ότι μέσω της προγραμματικής σύμβασης θα δοθεί μεταξύ άλλων βοήθεια και στήριξη στη νεολαία στην αναζήτηση εργασίας.

Εσοδα – έξοδα
Ο προϋπολογισμός του Δήμου της Νέας Ιωνίας για το 2007, που θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας, ανέρχεται στα 14, 7 εκατομμύρια ευρώ.
Τα τακτικά έσοδα του δήμου προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το 2007 σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ και τα έκτακτα έσοδα σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τα έσοδα παρελθόντων ετών έχουν υπολογιστεί στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από δάνεια θα ανέλθουν σε 870.000 ευρώ.
Στα τακτικά έσοδα συμπεριλαμβάνονται τα ανταποδοτικά τέλη 2,9 εκατομμύρια ευρώ και έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τα μισθώματα ακινήτων αναμένεται να αποδώσουν έσοδα στον Δήμο ύψους 130.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους και εισφορές θα ανέλθουν στο ποσό των 342.000 ευρώ.
Στα έκτακτα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί 65.000 ευρώ από εκποίηση περιουσίας, ενώ τα έσοδα των παρελθόντων οικονομικών ετών έχουν υπολογισθεί στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ.
Το ποσό αφορά τακτικά και έκτακτα έσοδα που είχαν βεβαιωθεί τα προηγούμενα χρόνια ή έσοδα που πρόκειται να βεβαιωθούν μέσα στην οικονομική χρήση του 2007.
Στη ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης, ο οποίος έχει εγκριθεί ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο και ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Πολιτιστικού Οργανισμού που θα τεθεί προς έγκριση, ανέρχεται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δαπάνες 30.000 ευρώ για εκδηλώσεις.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας επίσης αναμένεται να εγκριθεί και ο προϋπολογισμός του κέντρου νεολαίας «Ένταση». Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου και περιλαμβάνει έσοδα 175.000 ευρώ και έξοδα 75.565 ευρώ.
Το Κέντρο Νεολαίας οφείλει στο ΙΚΑ 4.461 ευρώ, στην εφορία 35.000 ευρώ και σε προμηθευτές 25.504 ευρώ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου