ΤΟΠΙΚΑ

Αποκτούν πρόσβαση στα ΑΕΙ

αποκτούν-πρόσβαση-στα-αει-851206

Δυνατότητα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και στους κατόχους απολυτηρίων επαγγελματικού λυκείου δίνει η απόφαση της υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου, που δημοσιοποιήθηκε χθες. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας και δύο επαγγελματικής.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα εξεταζόμενα επαγγελματικά μαθήματα θα ορίζονται για κάθε ειδικότητα με υπουργική απόφαση. Για τα κοινά μαθήματα, εξετάζονται τα ίδια θέματα και για τους δύο τύπους λυκείων.
Επίσης, η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψήφιους και των δύο τύπων λυκείου, όπως και οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Οι υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα και σχολές απο δύο μόνο επιστημονικά πεδία. Ο, δε, υπολογισμός των μορίων και στους δύο τύπους λυκείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
Ο κάτοχος απολυτηρίου επαγγελματικού λυκείου, όμως, έχει και άλλη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: συμμετοχή σε ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σχολές του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), με πιθανότερες σχολές τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού σε ποσοστό θέσεων που θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του υπουργού Παιδείας.
Οι μαθητές παρακολουθούν τα τρία μαθήματα της ομάδας Α, δηλαδή Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Ι και Φυσική Ι και ένα απο τα μαθήματα επιλογής: δηλαδή Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και Βιολογία ΙΙ, Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Μαθηματικά Ι, και δύο επαγγελματικά μαθήματα που ορίζονται για κάθε ειδικότητα.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής είναι η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων.
Έτσι, προκειμένου για συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής για τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου που προβλέπεται για τα τμήματα αυτά με τον συνυπολογισμό και των μορίων του ειδικού μαθήματος.
Οι συντελεστές κατά εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται ως εξής:
Για κάθε ένα για τα μαθήματα ειδικότητας συνελεστής 4, για το μάθημα Μαθηματικά Ι συντελεστής 2 και για το ειδικό μάθημα συντελεστής 2.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου