ΤΟΠΙΚΑ

Ατοκα στεγαστικά δάνεια χορηγεί ο ΟΕΚ

ατοκα-στεγαστικά-δάνεια-χορηγεί-ο-οεκ-851206

Με κοινή απόφαση του υπουργού Απασχόλησης Σάββα Τσιτουρίδη, και του υφυπουργού Οικονομικών, Πέτρου Δούκα, τίθενται σε εφαρμογή τα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για τη χορήγηση άτοκων δανείων για αγορά ή ανέγερση κατοικίας σε δικαιούχους με έντονες κοινωνικές ανάγκες.
Δικαιούχοι και για τα δύο προγράμματα είναι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 31 του κανονισμού του ΟΕΚ.
Για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας δικαιούχοι είναι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, που είναι οι ίδιοι ή και έχουν ένα ή δύο προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Συνταξιούχοι λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος εφόσον προστατεύουν ένα τουλάχιστον παιδί.
Κινητικά ανάπηροι – παραπληγικοί ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους κατάστασης.
Συνταξιούχοι λόγω ολικής αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ή κοινή νόσο που λαμβάνουν προσαύξηση την σύνταξη τους λόγω της απόλυτης αναπηρίας τους, ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους κατάστασης.
Συνταξιούχοι λόγω τύφλωσης ή σοβαρού ακρωτηριασμού άνω η κάτω άκρων, που συνταξιοδοτήθηκαν με μία προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους κατάστασης.

Το ποσό του δανείου
Για αγορά κατοικίας, το ποσό του δανείου καθορίζεται μέχρι 100.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και έγγαμους δικαιούχους, προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ και για κάθε περίπτωση που οι ίδιοι οι δικαιούχοι είτε ο/η σύζυγος τους είναι κινητικά ανάπηροι – παραπληγικοί.
Τα ανωτέρα ποσά προσαυξάνονται κατά 20.000 ευρώ για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί, μέχρι και το πέμπτο και για κάθε προστατευόμενο παιδί με αναπηρία 67% και άνω, τα ποσά θα προσαυξάνονται κατά 20.000 ευρώ επί πλέον.
* Το ελάχιστον εμβαδόν της προς αγορά κατοικίας (μη συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας των κοινόχρηστων χώρων), ορίζεται αναλόγως της οικογενείας τους κατάστασης.
Μεμονωμένο άτομο – Ελάχιστο εμβαδόν 50
Έγγαμος δικαιούχος – Ελάχιστο εμβαδόν 60
Δικαιούχος με 1 παιδί – Ελάχιστο εμβαδόν 75
Δικαιούχος με 2 παιδιά – Ελάχιστο εμβαδόν 85
Δικαιούχος με 3 παιδιά – Ελάχιστο εμβαδόν 100
Δικαιούχος με 4 παιδιά και άνω – Ελάχιστο εμβαδόν 110
* Για την ανέγερση κατοικίας το ελάχιστο εμβαδόν (συμπεριλαμβανομένων των τοίχων, όχι όμως και της αναλογίας των κοινόχρηστων υπόγειων χώρων ) ορίζεται για τους δικαιούχους αναλόγως της οικογενειακής τους κατάστασης.
Μεμονωμένο άτομο – Ελάχιστο εμβαδόν 50
Έγγαμος δικαιούχος – Ελάχιστο εμβαδόν60
Δικαιούχος με 1 παιδί – Ελάχιστο εμβαδόν 75
Δικαιούχος με 2 παιδιά – Ελάχιστο εμβαδόν 85
Δικαιούχος με 3 παιδιά – Ελάχιστο εμβαδόν 100
Δικαιούχος με 4 παιδιά και άνω – Ελάχιστο εμβαδόν 110
Το ύψος του χορηγούμενου δανείου ορίζεται σε 1.450 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο ανεγειρόμενης κατοικίας και δεν μπορεί ναι είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τα όρια του ελάχιστου εμβαδού.
Τα ποσά των δανείων για αγορά ή ανέγερση κατοικίας θα εξοφλούνται στο σύνολό τους άτοκα σε 25 χρόνια, σε συνεχείς τετραμηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις.
Το πρόγραμμα του Οργανισμού θα είναι διαρκές και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του οργανισμού και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΟΕΚ.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου