ΤΟΠΙΚΑ

Μετάλλια σε όσους πήραν μέρος στα γεγονότα της Κύπρου

μετάλλια-σε-όσους-πήραν-μέρος-στα-γεγο-851206

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προώθησε τη διαδικασία για την απόδοση της οφειλόμενης τιμής με την απονομή των αναμνηστικών μεταλλίων σε όσους έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις της Κύπρου.
Έτσι σήμερα μετά και την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος 237/2006 το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 248/14-11-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) έχουν συσταθεί επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών ανά Κλάδο, οι οποίες θα συντάξουν ονομαστικούς πίνακες προκειμένου να εκδοθούν τρία ξεχωριστά Προεδρικά Διατάγματα για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
α. Για τους νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες όλων των κατηγοριών του προσωπικού.
β. Για τους έφεδρους, κληρωτούς οπλίτες και ιδιώτες εθελοντές και
γ. Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 9/2001, που πρέπει να υποβάλλουν όσοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία, το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους είναι:
α. Αίτηση
β. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και η Μονάδα που υπηρέτησε ο καθένας, καθώς και τις επιχειρήσεις που έλαβε μέρος.
γ. Απόσπασμα μητρώου για το μόνιμο προσωπικό και πιστοποιητικό τύπου Α΄ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο για το προσωπικό στρατευμένης θητείας και
δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4 (τηλ. 210-6553242) για όσους υπηρέτησαν στο Πολεμικό Ναυτικό και στο ΓΕΑ/Β3/1 (τηλ. 210-6592334) για όσους υπηρέτησαν στην Πολεμική Αεροπορία.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, πιστή στις εξαγγελίες της και συναισθανόμενη το χρέος της Πολιτείας προς τους αγωνιστές της ελευθερίας της Κύπρου, σε συνεργασία με τη στρατιωτική ηγεσία ικανοποιεί ένα ακόμα από τα πάγια αιτήματά τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση των τελετών απονομής των μεταλλίων.
Παράλληλα συνεχίζεται η υποβολή των δικαιολογητικών από τους πολεμιστές περιόδων 1940-44 (Ελληνοαλβανικού μετώπου – Ελ Αλαμέιν – Ρίμινι – Νορμανδίας) και Κορέας προκειμένου να απονεμηθεί το μετάλλιο και σε όσους δεν είχαν τιμηθεί, λόγω μη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών, στις τελετές που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2006 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου