ΤΟΠΙΚΑ

Ματαιώθηκαν 146 αιτήσεις υπερχρεωμένων στο Ειρηνοδικείο Βόλου

ματαιώθηκαν-146-αιτήσεις-υπερχρεωμένων-672710

Προσδιορίστηκαν για συζήτηση μετά τις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νέο νόμο

Συνολικά 146 υποθέσεις του νόμου Κατσέλη ματαιώθηκαν σε εφαρμογή των μέτρων της πανδημίας του κορονοϊού και έχουν προσδιοριστεί για να συζητηθούν μετά τις 15 Ιουνίου.

Οι υποθέσεις, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί για να συζητηθούν πριν την εφαρμογή του νέου νόμου 4745, που αφορά στην επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, είναι άγνωστο αν θα συζητηθούν στην ημερομηνία που όρισε το δικαστήριο ή βάσει του άρθρου 4Δ του νέου νόμου που προβλέπει ότι ανεξαρτήτου χρόνου κατάθεσης του δικογράφου οι υποθέσεις που αναβάλλονται μετά τις 6 Νοεμβρίου 2020 επαναπροσδιορίζονται μέσω της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον δικαστικό κόσμο αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Ο επαναπροσδιορισμός μέσω πλατφόρμας

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο:

1) από την 1η.7.2016 ώς και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ώς και τις 15.3.2021,

2) από την 1η.1.2017 ώς και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ώς και τις 31.3.2021,

3) από την 1η.7.2017 ώς και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ώς και τις 15.4.2021,

4) από την 1η.1.2018 ώς και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ώς και τις 30.4.2021,

5) από την 1η.7.2018 ώς και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ώς και τις 15.5.2021,

6) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ώς και τις 31.5.2021.

Επισημαίνεται ότι μετά τον επαναπροσδιορισμό της αίτησης μέσω πλατφόρμας η συζήτηση των υποθέσεων στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο γίνεται χωρίς μάρτυρες και βάσει των χρονικών περιθωρίων που δίνει ο νέος νόμος.

Η νομική σύμβουλος της Ενωσης Καταναλωτών Βόλου, Κωνσταντίνα Ευσταθίου, επισημαίνει ότι η αίτηση ρύθμισης οφειλών, για την οποία δεν υποβάλλεται εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, θα λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου.

Διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης οφειλών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο γραμματέας του δικαστηρίου συντάσσει πράξη κατάθεσης της αίτησης, την οποία και αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η κ. Ευσταθίου υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας όπως προβλέπεται στο νέο Πτωχευτικό μετατέθηκε. Ειδικότερα, για Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία κάτω των 350.000 ευρώ μετατίθεται η έναρξη η διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας του ν. 4764/2020, για την 01.06.2021. Τα φυσικά πρόσωπα , πλην των εμπόρων αποκτούν πτωχευτική ικανότητα την 1η Ιουνίου 2021.

Τελευταία ευκαιρία για ένταξη στον νόμο Κατσέλη

Με νόμο παρατάθηκε έως 31 Μαΐου η δυνατότητα υπαγωγής στο ν. Κατσέλη (ν. 3869/2010), με κατάθεση νέας αίτησης στο Δικαστήριο και υποβολή αιτήματος για την επιδίωξη διάσωσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, δεδομένου ότι τα φυσικά πρόσωπα πλην των εμπόρων αποκτούν πτωχευτική ικανότητα την 1η Ιουνίου 2021. Μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και την παύση ισχύος της αντίστοιχης διάταξης του ν. 3869/2010, στην οποία προβλεπόταν ρητά η εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση, η διάσωσή της εναπόκειται πλέον στη κρίση του Δικαστηρίου, όσον αφορά στις νέες κατατεθείσες αιτήσεις του ν.3869/2010 από 1-3-2019 και μέχρι 31-5-2021.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου