ΤΟΠΙΚΑ

Κρατά την ελεγχόμενη στάθμευση

κρατά-την-ελεγχόμενη-στάθμευση-665995

Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της υπό κατάργηση Δημοτικής Αστυνομίας που θα ασκούνται παράλληλα από το Δήμο Βόλου και την Ελληνική Αστυνομία, κατέληξε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Βόλου στην προχθεσινή της συνεδρίαση.

Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη σχετική εισήγηση της Αντιδημάρχου Διοίκησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και ΚΕΠ κ.Νατάσας Οικονόμου, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την τοποθέτηση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των πέντε (από τους 35 συνολικά ) υπαλλήλων που εξαιρούνται της ένταξης στο καθεστώς διαθεσιμότητας και θα παραμείνουν στο Δήμο.

Η κ. Οικονόμου υπενθύμισε καταρχάς ότι στην απόφαση της κυβέρνησης για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην ΕΛ.ΑΣ., η Δημοτική Αρχή Βόλου εξέφρασε εξαρχής την απόλυτη αντίθεσή της, δηλώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει σοβαρότατες συνέπειες στην καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. «Ειδικά στην τρέχουσα δυσμενή εθνική συγκυρία, η προοπτική να μετατραπεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε γραφειοκρατικό μηχανισμό που απλώς θα διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης, απεμπολώντας αρμοδιότητες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ποιότητα της καθημερινότητας των δημοτών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», τόνισε μεταξύ άλλων η κ.Οικονόμου.

Αξιοποιώντας σχετική πρόβλεψη του νόμου για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την άσκηση από τους Δήμους παράλληλων αρμοδιοτήτων με την ΕΛ.ΑΣ, επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής, όπως είπε, είναι ο Δήμος Βόλου με το προσωπικό του να συνεχίσει να ασκεί τουλάχιστον ένα μέρος των μεταφερθεισών στην ΕΛ.ΑΣ αρμοδιοτήτων της υπό κατάργηση Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να προχωρήσει ο Δήμος Βόλου στον καθορισμό της παράλληλης άσκησης με την Ελληνική Αστυνομία των παρακάτω αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Νόμο 3731/23-12-2008 (ΦΕΚ Λ263/23-12-2008 τ. Α΄) και αφορούν:

ü Τον έλεγχο της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

ü Τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις από τη δημοτική αρχή.

ü Την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί η δημοτική αρχή.

ü Τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν στις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και στην επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

ü Την επίδοση πάσης φύσεως εγγράφων του δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου.

ü Τη διενέργεια αυτοψιών και τη σύνταξη εκθέσεων για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

Την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα αναλάβουν καταρχάς οι υπάλληλοι της υπό κατάργηση Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας και θα μεταταγούν σε προσωποπαγείς θέσεις Διοικητικού.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι αυτοί θα ασκούν την αρμοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των όρων στάθμευσης σε θέσεις επισκεπτών, μόνιμων κατοίκων και ειδικών θέσεων στάθμευσης στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ), σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Δήμου Βόλου και της βεβαίωσης των σχετικών παραβάσεων και γενικότερα της λειτουργίας του ΣΕΣ (σ.σ : Η κ. Οικονόμου για το συγκεκριμένο θέμα διευκρίνισε χθες το μεσημέρι ότι ο Δήμος θα θέσει σχετικό ερώτημα με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την ΕΛ.ΑΣ. Σημειώνεται ακόμη ότι θέματα που άπτονται με την αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας από τα Ι.Χ ή την απόσυρση αυτοκινήτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία δε θα μπορεί να γίνεται εφεξής από δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς οι αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκούνται από προανακριτικούς υπαλλήλους).

Με δεδομένα ότι: α) ο Δήμος Βόλου βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης – αναδιοργάνωσης των δημοτικών δομών, που θα οδηγήσει στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, οπότε και θα εξεταστεί, στο προσεχές διάστημα, αν κρίνεται σκόπιμη ή όχι η δημιουργία ξεχωριστής δομής στο Οργανόγραμμα για την ένταξη και άσκηση των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων, και β) μέχρι την έγκριση της τροποποίησης του ΟΕΥ, θα πρέπει οι υπάλληλοι να ενταχθούν σε κάποια Υπηρεσία και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες να ασκούνται από κάποια Υπηρεσία, προτείνεται από τους προαναφερθέντες πέντε (5) υπαλλήλους που εξαιρούνται της ένταξης στο καθεστώς διαθεσιμότητας και θα παραμείνουν στο Δήμο:

  • Οι τέσσερις να τοποθετηθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Προσόδων, για την άσκηση των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων, πλην της αναφερόμενης στη συνέχεια, και
  • Ο ένας στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δημοτολογίου, για την κάλυψη της αρμοδιότητας: Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και διενέργεια αυτοψιών για τη χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (και άλλων αρμοδιοτήτων του Τμήματος).

Οι αρμοδιότητες:

ü Ελεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλειμμένα οχήματα.

ü Ελεγχος τήρησης καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και γενικότερα η τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών και

ü Ελεγχος, διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη εκθέσεων στις περιπτώσεις παράνομης διαφήμισης.

Θα ασκούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου