ΤΟΠΙΚΑ

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους απόφοιτους ΙΕΚ – ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

πρόσβαση-στην-αγορά-εργασίας-για-τους-656785

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας της «Σύμπραξης για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. ότι η επίσημη ενημέρωση και πληροφόρηση για την επιλογή και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (Θεωρητική Επιμόρφωση – Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας) παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από τους εμπλεκόμενους Φορείς Υλοποίησης (δηλαδή ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ / ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ & ΚΑΕΛΕ / ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ). Επίσης ότι οι Φορείς Υλοποίησης είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την εποπτεία της διαδικασίας υποβολής και αποδοχής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως επίσης οι Φορείς Υλοποίησης και μόνο αυτοί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, συγκροτούν τμήματα και υλοποιούν τη θεωρητική επιμόρφωση ενώ κανένας «τρίτος φορέας» δεν έχει λάβει κανενός είδους «εξουσιοδότηση», και συνεπώς δεν έχει καμία δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα, να λειτουργεί ως «υποκατάστατο» των Φορέων Υλοποίησης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι απόφοιτοι που έχουν επιλεγεί (βάσει των αποτελεσμάτων κατάταξης) πρέπει να γνωρίζουν ότι για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών τους οφείλουν να επικοινωνούν απευθείας με τις δομές των Φορέων Υλοποίησης ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα ή ελλείψεις.

Επίσης επιβάλλεται να κατέχουν οι ίδιοι τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.), τον οποίο έχουν λάβει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, δεν έχουν καμία δέσμευση σε κανέναν «τρίτο φορέα» και για τίποτα. Σε αυτή τη φάση οι μόνες υποχρεώσεις των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. (όπου ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ. νοούνται οι σχολές που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας) είναι απέναντι στους Φορείς Υλοποίησης όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 208068/Κ1/19.12.2014) που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στο Βόλο, μπορούν να επικοινωνούν με το Εργατικό Κέντρο Βόλου (Μακρυνίτσης 38), τηλ. 2421024735.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου