ΤΟΠΙΚΑ

Παρέμβαση της ΠΕΔ Θεσσαλίας για τους βοσκοτόπους

παρέμβαση-της-πεδ-θεσσαλίας-για-τους-β-640979

Αρση των αδικιών που θέτουν σε κίνδυνο τις επιδοτήσεις ζητάει η ΠΕΔ Θεσσαλίας

Στην τελευταία συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα των βοσκοτόπων. Μετά τη συζήτηση ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Γ. Κωτσός έστειλε προς τον κ. Αποστόλου, Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στην ΚΕΔΕ επιστολή με την οποία ζητάει άρση των αδικιών για να μην κινδυνεύσουν οι επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων.

«Με την υιοθέτηση του νέου ορισμού για τους βοσκοτόπους (Ε.Ε) εξαιρούνται πολλές εκτάσεις όπως δασώδεις εκτάσεις, επικλινείς περιοχές και αλπικές ζώνες (πάνω από 1. 500 μ. υψόμετρο). Με δεδομένο αυτές τις εξαιρέσεις οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι μειώνονται δραματικά και συγκεκριμένα τα 54 εκ. στρέμματα μειώθηκαν περίπου σε 17 εκ.

Πέρα από όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται για την Ελληνική κτηνοτροφία, προκύπτει επίσης ως αρνητικό αποτέλεσμα και η εμπλοκή στις πληρωμές των επιδοτήσεων οι οποίες εξαρτώνται από την ύπαρξη βοσκοτόπων συγκεκριμένης έκτασης, ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο . Πρόταση της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα ο επαναπροσδιορισμός των βοσκοτόπων λαμβάνοντας υπ’ όψιν α) την ιδιαιτερότητα της Ελληνικής υπαίθρου, β) ότι ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής κτηνοτροφίας είναι εκτατικής μορφής, γ) ότι η εκτατική αιγοτροφία είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Θεωρούμε ότι με αυτή την προσέγγιση στο πρόβλημα, θα αρθούν οι αδικίες και δεν θα κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων. Διευθετήσεις όπως αυτή της 29ης Δεκεμβρίου 2014 , όπου χωρίσθηκε η Ελλάδα σε δύο ζώνες, θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που θα επιλύσουν», αναφέρει στην επιστολή του ο Γ. Κωτσός.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου