ΤΟΠΙΚΑ

Σεμινάριο από το ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

σεμινάριο-από-το-πτεα-του-πανεπιστημί-633981

«Μαθήματα ζωής στο σχολείο: Η σημασία της αυτογνωσίας στην ενδυνάμωση των μαθητών και πώς επιτυγχάνεται» είναι το θέμα του σεμιναρίου, που διοργανώνει το εργαστήριο Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογικής Ανάλυσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το σεμινάριο θα γίνει το Σάββατο 17 Απριλίου, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με τη χρήση της Πλατφόρμας MS Teams του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδιαίτερα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Καθηγητικών Σχολών αλλά και στους γονείς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Εισηγητές θα είναι οι Παντελής Παπαδόπουλος, ψυχίατρος, ομαδικός ψυχοθεραπευτής, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ιδρυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ) και Αννίτα Λουδάρου, ψυχολόγος, ομαδική ψυχοθεραπεύτρια, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.

Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης είναι:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aacbbd0e8cd4f4fe7b1f9234ef2947c17%40thread.tacv2/1618302865540?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22dbb43da2-1323-4427-b5ef-e2299b264f27%22%7d.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου