ΤΟΠΙΚΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κατάρτιση 2.065 ανέργων στη Θεσσαλία

ξεκίνησαν-οι-αιτήσεις-για-την-κατάρτι-630267

«Ανοικτή» θα είναι έως και τις 30 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο περιζήτητο Πρόγραμμα Voucher για την κατάρτιση, πιστοποίηση και απασχόληση 23.000 ανέργων ηλικίας από 29 έως 64 ετών σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία θα γίνει επιλογή 2.065 ανέργων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οι επιτυχόντες θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε επαγγέλματα που υπάγονται στους δέκα πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για το Εμπόριο, τα Logistics, τα Εργα υποδομής-Τεχνικά επαγγέλματα, τον Τουρισμό, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, τον τομέα Τροφίμων-Ποτών, την Ενέργεια, τη Βιομηχανία και τον Αγροτικό Τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου ΥΕ (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και έπειτα), Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών. Αντιστοίχως, οι υποψήφιοι Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, απολυτήριο ΙΕΚ ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν, επίσης, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: τη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας και την προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα.

Αντιστοίχως, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών. Θα «μετρήσουν», επιπλέον, το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015, η ηλικία τους, ο βαθμός αναπηρίας που ενδεχομένως έχουν (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία), η ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανήλικων ή ενήλικων, 67% και άνω, αλλά και η ιδιότητά τους ως ωφελουμένων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Ειδικότητες
Ορισμένες από τις ειδικότητες, στις οποίες θα καταρτιστούν οι επιτυχόντες αφορούν άμεσα τις πωλήσεις λιανικής, τις εξαγωγές, την προώθηση πωλήσεων λιανεμπορίου (merchandiser), διαχείριση αποθήκης και εφοδιαστικής αλυσίδας, συγκόλληση μετάλλων, χειρισμό εργαλειομηχανών, ελασματουργικές και σωληνουργικές εργασίες, τουριστικά γραφεία, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, προγραμματισμό βάσεων δεδομένων και ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής.

Επίσης, διαχείριση και εμπορία βιολογικών προϊόντων, μάρκετινγκ τροφίμων, κατάρτιση σε θέματα φυσικού αερίου, συμβουλευτική γεωργικού και δασικού τομέα, αμπελουργία και οινοποιία, γαλακτοκομία και τυροκομία, υδατοκαλλιέργειες και πτηνοτροφία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων και περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, ώστε να καλύπτει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, ανάλογα με το ποσοστό ανεργίας που παρουσιάζουν.

Στις λιγότερο, όπως χαρακτηρίζονται, αναπτυγμένες Περιφέρειες κατανέμονται συνολικά 12.734 θέσεις, στις Περιφέρειες σε μετάβαση 5.318, και στις περισσότερο αναπτυγμένες 4.948 θέσεις. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα καταρτιστούν 1.739 άτομα, στην Κεντρική Μακεδονία 5.713, στην Ηπειρο 1.053, στην Θεσσαλία 2.065 και στην Δυτική Ελλάδα 2.164. Στην Δυτική Μακεδονία θα καλυφθούν 596 θέσεις, στην Στερεά Ελλάδα 1.465, στο Ιόνιο 391, στην Πελοπόννησο 1.118, στο Βόρειο Αιγαίο 419 και στην Κρήτη 1.329. Οσο για την Αττική τις θέσεις θα καταλάβουν 4.421 άνεργοι και στο Νότιο Αιγαίο 527.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών, οι οποίες εκτείνονται σε διάστημα περίπου πέντε μηνών.

Μετά το τέλος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, ύψους 2.600 ευρώ.

Προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, και να υποβάλλουν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2016, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» στην ιστοσελίδα, www.voucher.gov.gr. . Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr/

* Εως τις 30 Δεκεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου