ΤΟΠΙΚΑ

Χίλιους κάδους οικιακής κομποστοποίησης διεκδικεί ο Δήμος Βόλου

χίλιους-κάδους-οικιακής-κομποστοποί-625075

Χίλιους νέους κάδους οικιακής κομποστοποίησης που θα δοθούν σε ισάριθμα νοικοκυριά που διαθέτουν κήπο, προκειμένου εκεί να εναποτίθενται τα απόβλητα κλαδέματος, χλοοκοπής και φύλλα, αντί να συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και να καταλήγουν στους πράσινους κάδους κι από εκεί στο ΧΥΤΑ, προβλέπεται να προμηθευτεί ο Δήμος Βόλου, που ταυτόχρονα διεκδικεί και ενίσχυση του εξοπλισμού της υπάρχουσας μονάδας κομποστοποίησης που δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος Life.

Ο Δήμος Βόλου έχει ήδη συντάξει τεχνική μελέτη και θα διεκδικήσει χρηματοδότηση ύψους 903.960 ευρώ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».

Η μελέτη εγκρίθηκε χθες τόσο από την οικονομική επιτροπή όσο και από το δημοτικό συμβούλιο.

Όπως είναι γνωστό, μέσω του προγράμματος Life ο Δήμος Βόλου είχε δημιουργήσει πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης σε δημοτικό επίπεδο και είχε προμηθευτεί 350 κάδους οικιακής κομποστοποίησης που διατέθηκαν σε δημότες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σύμφωνα με τη μελέτη από τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, ο μικρής δυναμικότητας θρυμματιστής που διαθέτει δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Βόλου όσο και των υπολοίπων περιοχών του. Αδυνατεί να διαχειριστεί τον συνολικό όγκο των προϊόντων πρασίνου και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος αυτών απορρίπτεται στον Χ.Υ.Τ.Α..

Εκτός από το μέγεθος του θρυμματιστή, ένα δεύτερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι οι περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα της κομποστοποίησης εξαιτίας της απόστασής τους από τη μονάδα. Κάθε φορτηγό για τη μεταφορά των προϊόντων πρασίνου από τις Δ.Ε. έως τη μονάδα κομποστοποίησης, και την επιστροφή του, χρειάζεται να διανύσει 30-40 χιλιόμετρα περίπου. Η εργασία αυτή είναι απαγορευτική από άποψη χρόνου και κόστους, με αποτέλεσμα να μην εκτελείται.

Αντίθετα, η χρήση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική. Σχεδόν στο σύνολό τους, χρησιμοποιούνται σωστά από τους πολίτες και κατά μέσο όρο γεμίζουν πέντε φορές το χρόνο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει μειωθεί ο όγκος των οικιακών απορριμμάτων κατά 1.650 λίτρα το χρόνο ανά χρήση. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη τόσο για την απόκτηση κάδου όσο και για τη σωστή χρήση. Έντονο ενδιαφέρον εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει από πολίτες και σχολεία.

Συμπερασματικά, η καθημερινή πρακτική για τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων κλαδέματος, χλοοκοπής και των φύλλων κήπων-πάρκων είναι να συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες από το εργατικό προσωπικό του δήμου και να αποκομίζονται μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Η εργασία κοπής χόρτων γίνεται με μικρά χορτοκοπτικά μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος, και τα προϊόντα αναγκαστικά συλλέγονται χειρονακτικά σε πλαστικές σακούλες για την εύκολη αποκομιδή τους.

«Τα προϊόντα πρασίνου λόγω του αυξημένου όγκου τους και των μεγάλων ποσοτήτων τους δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από τα υπόλοιπα είδη απορριμμάτων στη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.. Δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής του μειώνεται, με ορίζοντα το 2025, και ότι το κόστος απόρριψης απορριμμάτων είναι σημαντικό (11,50 ευρώ ανά τόνο), υπάρχει επιτακτική ανάγκη, από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, να διαχειριστούμε διαφορετικά τα πράσινα βιοαπόβλητα, απ’ ότι μέχρι σήμερα. Η κοινή πρακτική προς το σκοπό αυτό είναι ο τεμαχισμός και η κομποστοποίησή τους σε οργανωμένους χώρους. Παράλληλα, η χρήση κομποστοποιητών από οικίες που διαθέτουν κήπους συμβάλλει ως ένα σημαντικό βαθμό στη μείωση των ποσοτήτων τους που απορρίπτονται στο Χ.Υ.Τ.Α.», αναφέρεται στη μελέτη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος διεκδικεί, την ενίσχυση της υπάρχουσας μονάδας κομποστοποίησης, την επέκταση της δραστηριότητας θρυμματισμού των προϊόντων πρασίνου και στις ενότητες, εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, τη μείωση των προϊόντων πρασίνου (φύλλα, χόρτα) που εναποτίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α., με σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, και την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης. Συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια ενός βιοθρυμματιστή βαρέως τύπου, ενός αναστροφέα κομπόστ, ενός περιστροφικού κόσκινου, τεσσάρων ηλεκτροκίνητων οχημάτων με ανατροπή και σύστημα συλλογής φύλλων- χόρτων, τεσσάρων χλοοκοπτικών τρακτέρ, ενός καταστροφέα χόρτων εθνικών οδών και 1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου