ΤΟΠΙΚΑ

Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στον Δήμο Ν. Πηλίου μέσω του ΕΣΠΑ

κάδοι-οικιακής-κομποστοποίησης-στον-620713

Εκατόν ενενήντα πέντε κάδους οικιακής κομποστοποίησης πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 του έργου «Οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο Νοτίου Πηλίου», προϋπολογισμού 53.368 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικό και και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 συμβάλλουμε στην αύξηση της ανακύκλωσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στις περιοχές του Νοτίου Πηλίου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Προχωράμε στην ένταξη του πρώτου έργου από τα δώδεκα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση Πράσινων σημείων, Οικιακής Κομποστοποίησης και Συστημάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στους καφέ κάδους νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να ρίχνουν τα υπολείμματα των τροφίμων, προκειμένου αυτά να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται ως κομπόστ (λίπασμα σε καλλιέργειες). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργα και παρεμβάσεις κάνει την ανακύκλωση καθημερινότητα για όλους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Ειδικότερα το έργο αφορά σε προμήθεια πλαστικών κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 350 lt προκειμένου να καλυφθεί ποσοστό της τάξης 5% των νοικοκυριών του Δήμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ως έργα Α’ χρηματοδοτικής προτεραιότητας στον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) τα νοικοκυριά στο Δήμο Νοτίου Πηλίου είναι 3.938, οπότε θα γίνει προμήθεια 195 κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Επίσης, προβλέπεται η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για ένα έτος, με αρμοδιότητα την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για την ορθή χρήση των κάδων, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου