ΤΟΠΙΚΑ

Πρόγραμμα για εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

πρόγραμμα-για-εκπαίδευση-εκπαιδευτώ-618938

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης οργανώνουν και υλοποιούν στο Νομό Μαγνησίας επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με την εγγραφή τους στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ, καθώς επίσης προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Μεθοδολογία

* Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 138 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης,

* 16 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και εργαστήριο μικροδιδασκαλίας σε εγκαταστάσεις του φορέα μας Αντωνοπούλου 127,

* 6 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Μαγνησία, στις εγκαταστάσεις του ΚΔΒΜ2 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, και συγκεκριμένα στο Βόλο, στην διεύθυνση Αντωνοπούλου 127.

Υπάρχει Εκπτωτική Πολιτική σε φοιτητές, ανέργους, Πανεπιστημιακούς Υπαλλήλους και άλλους.

Πληροφορίες και Εγγραφές στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, Αντωνοπούλου 127, Βόλος2421028476 & 2421076050 & 2421102088, Email: [email protected]

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου