ΤΟΠΙΚΑ

ΒΟΛΟΣ – Ν. ΙΩΝΙΑ: Οι «ένοχοι» για την ατμοσφαιρική ρύπανση

βολοσ-ν-ιωνια-οι-ένοχοι-για-την-ατμ-851206

Η κυκλοφορία οχημάτων και η επαναιώρηση της σκόνης του δρόμου αναδεικνύονται οι υπ’ αριθμό ένα «ένοχοι» για τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στο Βόλο και τη Ν. Ιωνία.

Η έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαπιστώνει ότι το ποσοστό συμμετοχής στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις που κατέχουν η κυκλοφορία των οχημάτων και η σκόνη του δρόμου, ανέρχεται στο 57,7% στο κέντρο του Βόλου, στο 49,9% στη Ν. Ιωνία και στο 39,5% στη Νέα Δημητριάδα.
Επόμενες σημαντικές πηγές ρύπανσης είναι η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ κυρίως στη Ν. Δημητριάδα με 22,2%, η καύση σκουπιδιών κυρίως στη Ν. Ιωνία με 17,1% και η καύση πετρελαίου (ιδίως στη θέρμανση) με 16,4% κυρίως στη Ν. Δημητριάδα.
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του ερευνητικού έργου για τη σωματιδιακή ρύπανση του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου παρουσιάστηκαν χθες στη νομαρχία από την ερευνητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι ο προσδιορισμός της συμβολής πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου και ο σχεδιασμός ιεραρχημένης περιβαλλοντικής πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, ενώ τα συμπεράσματα της δεύτερης φάσης αναμένεται να ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο.
«Πλέον δεν υπάρχει κανένα άλλοθι για το ΥΠΕΧΩΔΕ», τόνισε ο νομάρχης Μαγνησίας Απ. Παπατόλιας, ο οποίος κάλεσε για άλλη μια φορά το αρμόδιο υπουργείο να καταρτίσει άμεσα τα σχέδια βελτίωσης ποιότητας του αέρα. Άλλωστε, όπως υπενθύμισε, το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει επισήμως αναγνωρίσει ότι αναμένει τη μελέτη της ΝΑΜ για να προχωρήσει στη συνέχεια στην έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου βελτίωσης του αέρα, που καθυστερεί αδικαιολόγητα εδώ και τέσσερα χρόνια.
Ο νομάρχης υπογράμμισε ότι είναι ώρα για τη χάραξη μίας κοινής πολιτικής για τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Ωστόσο επισήμανε ότι δεν αρκεί να είναι αυστηρός ένας έλεγχος για να λύσει προβλήματα, αλλά πρέπει πρωτίστως να είναι ιεραρχημένος και συντονισμένος.
«Εάν για παράδειγμα αποφασίζαμε να εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας στις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής και να περιορίσουμε την παραγωγή τους, το μόνο που θα πετυχαίναμε στο κέντρο του Βόλου θα ήταν να περιορίσουμε το φαινόμενο κατά 9%, ενώ το πρόβλημα που οφείλεται κυρίως στην κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων, με ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 40%, θα παρέμενε άλυτο.
Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της πρώτης φάσης του ερευνητικού έργου παρουσίασαν οι: Κωνσταντίνη Σαμαρά, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, Ερρίκος Σταπουντζής, καθηγητής ΤΜΜΒ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κώστας Νικολάου, Χημικός Περιβαλλοντολόγος, αναπληρωτής καθηγητής του Α.Π.Θ.

Τα συμπεράσματα
Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ποσοστά συμμετοχής των πηγών στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των ΡΜ10 στους τρεις αποδέκτες (κέντρο πόλης, Ν. Δημητριάδα και Ν. Ιωνία), είναι:
– Η σημαντικότερη πηγή ΡΜ10 και στις τρεις θέσεις δειγματοληψίας φαίνεται να είναι η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων οχημάτων με μέσα ποσοστά συμμετοχής 39,8% στο κέντρο, 27,8% στη Ν. Ιωνία και 32,4% στη Ν. Δημητριάδα. Η συμμετοχή των καταλυτικών αυτοκινήτων ήταν μικρότερη (9,2% στο Κέντρο, 9,4% στη Ν. Ιωνία και 4,5% στη Ν. Δημητριάδα), ενώ τα υπόλοιπα είδη κυκλοφορίας δεν έδειξαν ποσοτικοποίηση συμμετοχή.
– Η επαναιώρηση της σκόνης δρόμου έδειξε συμμετοχή 8,7% στο Κέντρο, 12,2% στη Ν. Ιωνία και πολύ χαμηλότερη (2,6%) στη Ν. Δημητριάδα.
– Η συμμετοχή της καύσης βιομάζας ήταν 10,6% στο Κέντρο, 4,9% στη Ν. Ιωνία και 11,4% στη Ν. Δημητριάδα.
– Η καύση πετρελαίου έδειξε συμμετοχή 7,1% στο Κέντρο, 4,0% στη Ν. Ιωνία και αρκετά υψηλότερη 16,4% στη Ν. Δημητριάδα.
– Η καύση σκουπιδιών έδειξε συμμετοχή, η οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντική στη Ν. Ιωνία (17,1%) και στο Κέντρο (11,1%) και μικρότερη (3,2%) στη Ν. Δημητριάδα.
Από τις βιομηχανικές πηγές που εξετάσθηκαν, ποσοτικοποιήσιμες συμμετοχές βρέθηκαν:
– για τη τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ με ποσοστά 8,4% στο Κέντρο, 13,9% στη Ν. Ιωνία και 22,2% στη Ν. Δημητριάδα.
– για τη Χαλυβουργία Ελλάδος με πολύ μικρότερα ποσοστά 0,2% στο Κέντρο, 1,2% στη Ν. Ιωνία και 0,9% στη Ν. Δημητριάδα.
– Τα δευτερογενή θειικά συμμετέχουν κατά μέσο όρο σε ποσοστό μεταξύ 1,8% (Ν. Δημητριάδα) και 9,0% (Ν, Ιωνία), ενώ τα θαλάσσια αεροζόλ μεταξύ 0,4% (Ν. Ιωνία) και 1,8% (Κέντρο και Ν. Δημητριάδα).
Σημειώνεται ότι για την ταυτοποίηση των πηγών εκπομπής σωματιδίων και την ποσοτικοποίηση της συμμετοχής τους στη ρύπανση του Βόλου με PM10 έγινε εφαρμογή του μοντέλου ισοστάθμισης χημικής μάζας. Στο μοντέλο εισήχθησαν τα χημικά προφίλ 19 τοπικών πηγών και δύο βιβλιογραφικών.

Καύση σκουπιδιών
Σημαντικό χαρακτηρίστηκε το εύρημα της καύσης των σκουπιδιών, με μεγάλο ποσοστό στη Ν. Ιωνία, με τους ερευνητές να σημειώσουν ότι είναι απαράδεκτο να συμβάλει στη ρύπανση της πόλης η συγκεκριμένη πηγή.
Άλλες διαπιστώσεις της ερευνητικής ομάδας είναι ότι οι συγκεντρώσεις σε ετήσια βάση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και του διοξειδίου του θείου (SO2) βρίσκονται σε επίπεδα κάτω από τα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας.
Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) βρίσκονται μεν σε επίπεδα κάτω από τα όρια, αλλά οι τιμές τους είναι σχετικά υψηλές και κοντά στο να παρουσιάσουν μελλοντικά υπερβάσεις των νέων ορίων, γι’ αυτό και απαιτείται προληπτική πολιτική.
Οι συγκεντρώσεις του όζοντος (Ο3) βρίσκονται μεν σε επίπεδα κάτω από τα όρια, αλλά η μέτρηση γίνεται με λάθος τρόπο και οι ερευνητές προτείνουν επανεξέταση, αφού πρώτα τοποθετηθούν σε μόνιμη βάση τα όργανα μέτρησης του όζοντος εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας η διακύμανση των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες τιμές το πρωί και το βράδυ. Η εποχιακή διακύμανση των ατμοσφαιρικών ρύπων χαρακτηρίζεται από τις κατά πολύ μεγαλύτερες τιμές τους χειμερινούς μήνες.
Η επίδραση των μετεωρολογικών παραμέτρων στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου είναι καθοριστική.
Οι ερευνητές σημείωσαν ότι για τη ρύπανση που προκαλείται στο Παλαιό Λιμεναρχείο απαιτείται ειδική μελέτη. Ότι δεν παρουσιάζονται στοιχεία στην παρούσα έρευνα δεν σημαίνει, όπως είπαν, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε ως αντικείμενο τη Ν. Ιωνία, το εμπορικό κέντρο και τη Ν. Δημητριάδα.

Διεκδίκηση χρηματοδότησης
Ο νομάρχης επισήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που φορέας της Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει παρόμοια πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο. «Με τη μελέτη αυτή –είπε- αποδεικνύουμε τη βούλησή μας να δράσουμε ουσιαστικά. Δεν διστάζουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να αναζητήσουμε τα μέσα για να υλοποιήσουμε τη δική μας πολιτική, τις δικές μας παρεμβάσεις. Μ’ αυτή τη δράση φιλοδοξούμε άλλωστε να υπερκαλύψουμε και την αδράνεια και τις παραλείψεις της κεντρικής διοίκησης ή της Περιφέρειας, που έχουν εκ του νόμου την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.»
Τέλος ανέφερε ότι εάν οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την πράσινη ανάπτυξη της Μαγνησίας, τότε η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να γίνει η αρχή, αλλά και το έναυσμα για μια συνολική προσέγγιση των περιβαλλοντικών κινδύνων στη Μαγνησία, η οποία θα καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την οικολογική ανασυγκρότηση της περιοχή μας.
Ο κ. Παπατόλιας δήλωσε τη δέσμευση της νομαρχιακής αρχής να διεκδικήσει στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων τη χρηματοδότηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας από την ελληνική Πολιτεία, σημειώνοντας ότι θα είναι το πρώτο θέμα που θα θέσει η νομαρχία μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου