ΤΟΠΙΚΑ

Αποκλεισμός των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από τη Σχολή Πυροσβεστών

αποκλεισμός-των-αποφοίτων-επα-λ-από-τη-61379

Επισημαίνει με ερώτηση ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος

Τον αποκλεισμό των αποφοίτων ΕΠΑΛ από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τη στιγμή που το πρόγραμμα σπουδών που έχουν ακολουθήσει τους καθιστά ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Σχολής επισημαίνει με ερώτηση που κατέθεσε στις 9 Μαρτίου 2016 ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος προς τον υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Η ερώτηση έχει ως εξής: «Η υπ’ αριθμ. Φ151/17557/Α5/2-2-2016 ΦΕΚ 290/ τ.Β ´/12-2-2016 Υπουργική Απόφαση για την «πρόσβαση κατόχων Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου στα ΑΕΙ» στερεί τη δυνατότητα στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. να εισαχθούν στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Αν και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει, δηλαδή σύμφωνα με τη διάταξη του ν.4249 /2014 (ΦΕΚ 73/Τ.Α ´/24/3/2014) άρθρο 69, «12.α.Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστική Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτήριων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.13 51/1983 (Α´56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν.2525/1997 και του π.δ. 60/ 2006, όπως ισχύουν» και ιδιαίτερα η αναφορά στις διατάξεις του ν.135/1983 (ΦΕΚ 56/τ.Α ´ /28-4-1983) παρέχει αυτή τη δυνατότητα, η εν λόγω Υ.Α. εξαιρεί τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. απο την εισαγωγή τους στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ο αποκλεισμός των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. είναι όχι μόνο άδικος αλλά και ασυμβίβαστος, διότι ο κορμός του προγράμματος σπουδών των Επαγγελματικών Λυκείων συνάδει με το γνωστικό αντικείμενο της Σχολής Πυροσβεστών.

Ειδικότερα, τα μαθήματα κάποιων ειδικοτήτων βασίζονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και συντήρηση ασφαλών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συστημάτων αλλά και στη γνώση των αιτιών πρόκλησης πυρκαγιών και των τρόπων αντιμετώπισης και κατάσβεσης τους. Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάται ο κ. υπουργός:

  1. Εάν προτίθεται να τροποποιήσει την υπ’ αριθμ. Φ151/17557/Α5/2-2-2016 ΦΕΚ 290/τ.Β´/12- 2-2016 Υπουργική Απόφαση, ώστε να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος των αποφοίτων ΕΠΑ. Λ.;
  2. Μήπως θα έπρεπε να εξετασθεί η περίπτωση μοριοδότησης στους αποφοίτους κάποιων συγκεκριμένων τμημάτων των ΕΠΑ.Λ που το αντικείμενο τους συνάδει με το αντικείμενο και τους σκοπούς της Πυροσβεστικής Ακαδημίας;» καταλήγει η ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου