ΤΟΠΙΚΑ

Το Π.Θ. ερευνά δελφίνια και ζωνοδέλφινα στον Κορινθιακό Κόλπο

το-π-θ-ερευνά-δελφίνια-και-ζωνοδέλφινα-613165

Εννιαμελής ερευνητική ομάδα του τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος έλαβε ειδική άδεια

Τη χορήγηση άδειας έρευνας φωτογράφισης και κινηματογράφησης στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη μελέτη πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε με απόφασή του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών Δημήτρης Γερμανός. Η περιοχή που θα ερευνηθεί αφορά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, ενώ η έρευνα άρχισε στις 18 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί σχεδόν έναν χρόνο μετά, στις 31 Οκτωβρίου του 2019. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τέσσερις επισκέψεις διάρκειας 5 – 10 ημερών, ανάλογα από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η οπτική και παθητική ακουστική παρατήρηση με στόχο την εξέταση του μεγέθους των πληθυσμών και τις πιθανές μετακινήσεις τους.

Στόχο της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των πληθυσμών των ειδών θαλάσσιων θηλαστικών ζωνοδέλφινο (Stenello coeruleoalba) και κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), που κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙ σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση CITES (Convention οn International Trade in Endangered Species οf Wild Fauna and Flora) και στην κατηγορία Least Concern (LC) σύμφωνα με τη IUCN Red 1151 of Threatened Species.

Η παρατήρηση των ειδών συμπεριλαμβάνει οπτική και παθητική ακουστική παρατήρηση με τη μέθοδο των διαδρομών (distance sampling). Οι ερευνητικοί πλόες θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλο σκάφος τύπου καταμαράν, εξοπλισμένο με πετρελαιοκίνητη μηχανή, επιτρέποντας μια μέση ταχύτητα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης 6 κόμβων. Κατά τη διάρκεια των αποστολών θα συντάσσονται φόρμες καταγραφής των ειδών, της καθημερινής πορείας στη θάλασσα και των συνθηκών που θα επικρατούν.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί φωτογράφιση – κινηματογράφηση των προς μελέτη ατόμων.

Τα άτομα που θα αποτελούν την ομάδα έρευνας στο πεδίο είναι οι Αθανάσιος Εξαδάκτυλος αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεώργιος Γκαφάς επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννης Γιαντσής μεταδιδακτορικός ερευνητής, Μενέλαος Καβούρας υποψήφιος διδάκτορας, Πέτρος Μαρτσικαλής υποψήφιος διδάκτορας, Γρηγόρης Καραμήτρος υποψήφιος διδάκτορας, Παναγιώτα Καραμπέπου φοιτήτρια, Χριστίνα Αγγελή φοιτήτρια και Ελεάνα Καραχάλιου φοιτήτρια.

Οι εργασίες, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της. Tο Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ Κορινθίας θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει τη διαδικασία για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου