ΤΟΠΙΚΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συστάθηκε στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

επιτροπή-ισότητας-των-φύλων-συστάθηκ-604570

Στη σύσταση 9μελούς Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων προχώρησε ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου θεωρώντας αναγκαία τη λειτουργία της Επιτροπής.

«Αν και το 2015 δεν θα έπρεπε να μιλάμε για Επιτροπές Ισότητας Φύλων, δυστυχώς οι διακρίσεις παραμένουν και η γυναίκα μέσα στην κρίση χρειάζεται ισχυρότερη στήριξη καθώς βιώνει τα μεγαλύτερα προβλήματα», τονίζει η Αντιδήμαρχος κα Τζορτζίνα Χριστοδούλου η οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος η κα Ελένη Προκόπη – Φεύγα και μέλη της μείζονος μειοψηφίας, της Ενωσης Γυναικών Ζαγοράς, του Συνεταιρισμού Γυναικών Ζαγοράς και του αντίστοιχου του Ανηλίου, του Συλλόγου Επαγγελματιών Τσαγκαράδας και των Εκπολιτιστικών Συλλόγων Μουρεσίου και Πουρίου.

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων μπορεί να είναι οι εξής:

  • Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.
  • Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
  • Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.
  • Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους Δήμους του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ.

Και τέλος η συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων του Νομού ή/και τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου