ΛΑΡΙΣΑ

Αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων

αιτήσεις-για-το-πρόγραμμα-αναδιάρθρω-602612

Ποιοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2018 – 2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 25η Μαΐου στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά στα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής), τα δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού και τα δικαιώματα φύτευσης από μεταβίβαση (ακόμη και όταν μετατραπούν σε άδειες φύτευσης) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του προγράμματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 1849/57000/19-4-2018 (ΦΕΚ 1505Β) Υ.Α., οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό, η μετεγκατάσταση και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους, εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρχική σελίδα www.thessaly.gov.gr → ενημέρωση → γεωργικά θέματα → ενημέρωση).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου