ΤΟΠΙΚΑ

Αύξηση πωλήσεων κατά 0,5% από την ΑΓΕΤ

αύξηση-πωλήσεων-κατά-05-από-την-αγετ-593499

Σε σύγκριση με το 2013 καθώς βελτιώθηκε η εγχώρια αγορά

Πωλήσεις ύψους 236,5 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, αυξημένες κατά 0,5%, σε σύγκριση με 235,2 εκατ. ευρώ το 2013 ανακοίνωσε ο Ομιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 208,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,9%, σε σύγκριση με 210,6 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το 2014 ανήλθαν σε ζημίες 13,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 131,1 εκατ. ευρώ το 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το 2014 ανήλθαν σε ζημίες 6,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 120,0 εκατ. ευρώ το 2013.

Ο Ομιλος παρουσίασε το 2014 ζημιές μετά από φόρους 40,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 136,3 εκατ. ευρώ το 2013. Το 2014 η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 26,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 118,6 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το 2013.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2014 οφείλεται στη σχετική βελτίωση της Ελληνικής αγοράς οικοδομικών υλικών, με βασικό μοχλό τα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής, ενώ η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Οι εξαγωγές επηρεάστηκαν από την αρνητική εξέλιξη του δείκτη ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου σε σχέση με το 2013.

Επιπρόσθετα, το 2014 ο Ομιλος και η Εταιρεία συνέχισαν την υλοποίηση μέτρων μείωσης του λειτουργικού κόστους και βελτιστοποίησης των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών ενώ παράλληλα εντείνουν τις προσπάθειές τους για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης καινοτομικών προϊόντων και λύσεων τόσο στην εγχώρια όσο και τις διεθνείς αγορές.

Οι επενδύσεις του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2013. Επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ασφάλειας και εργασιακής Υγείας, της περιβαλλοντικής απόδοσης, της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, της αειφόρου ανάπτυξης, της ενέργειας και της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.

Οι εκτιμήσεις για το 2015 παραμένουν αβέβαιες, με την εσωτερική αγορά να παραμένει σταθερή χάρη στα έργα υποδομής, ενώ η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου