ΛΑΡΙΣΑ

Ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ψηφιακός-μετασχηματισμός-των-μικρομ-590270

Στο επίκεντρο της 6ης διακρατικής συνάντησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την 6η διακρατική θεματική συνάντηση INNOPROVEMENT, για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe. Το έργο INNOPROVEMENT επικεντρώνεται στη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στοχεύουν στις δραστηριότητες καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της νέας βιομηχανικής εποχής (Industry 4.0). Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι από Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία και Φινλανδία με κοινή φιλοδοξία να αυξήσουν το μερίδιο και τον αριθμό των επιχειρήσεων, που θα επιτύχουν την υλοποίηση σχεδίων καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές.

«Ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική στρατηγική για την Βιομηχανία 4.0 έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μέσα από την αύξηση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας, την ψηφιακή επανακατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», σημείωσε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Απασχόλησης και Εμπορίου Θανάσης Μόρας, ανοίγοντας τις εργασίες της διήμερης συνάντησης.

«Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜμΕ, η προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης και του τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν βασικές προτεραιότητες τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ευτυχής συγκυρία η παράλληλη υλοποίηση του έργου INNOPROVEMENT καθώς η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ φορέων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών για τη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ΜμΕ, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», τόνισε ο κ. Μόρας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στη χρηματοδότηση των ΜμΕ για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι εταίροι παρουσίασαν την εμπειρία τους από Προσκλήσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, από τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης έργων που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.

Η ατζέντα της δεύτερης ημέρας περιλάμβανε τη διοικητική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του εταιρικού σχήματος για την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου