ΤΟΠΙΚΑ

Αιτήσεις για άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

αιτήσεις-για-άδεια-νέας-φύτευσης-οινο-590192

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, ανακοινώθηκε ότι άνοιξε η εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την υποβολή Αίτησης για χορήγηση αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι www.minagric.gr (Ψηφιακές Υπηρεσίες).

Οι ενδιαφερόμενοι για την άδεια φύτευσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. έως 27 Μαρτίου 2019.

Η διαδικασία καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, περιγράφονται στην Υπουργική απόφαση και σε εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ.

Επίσης με τροποποιητική απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) ορίζονται τρείς περιφέρειες για την κατανομή των αδειών φύτευσης.

Ειδικότερα:

Περιφέρεια Α, αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων.

Περιφέρεια Β, αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Περιφέρεια Γ, αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής.

Οι άδειες νέας φύτευσης που θα χορηγηθούν φέτος θα αντιστοιχούν στο 1% της φυτεμένης έκτασης των περιφερειών όπως αυτές ανακοινώνονται κατά την απογραφή κάθε έτος.

Επισημαίνεται ότι το βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί μία αίτηση “Επιλέξιμη” είναι η νόμιμη κατοχή από τον αιτούντα αγροτεμαχίου ή αγροτεμαχίων (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου 7ετούς διάρκειας), τόσων στρεμμάτων όσων αιτείται. Επίσης ως ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα στρέμμα.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και στο τηλέφωνο 2421352402.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου