ΤΟΠΙΚΑ

Εργαστήρι σχεδίασης και κατασκευής F1 αγωνιστικών αυτοκινήτων

εργαστήρι-σχεδίασης-και-κατασκευής-f1-α-587043

Οι μαθητές του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» σε ρόλο μικρού… μηχανικού θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό Jaguar Primary School Challenge

Στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools – «Jaguar Primary School Challenge», θα συμμετέχει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «Αξιον Εστί», το οποίο στο πλαίσιο του προγράμματος «F1 in Schools»,εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια νέα διάσταση μυώντας τους στον κόσμο των Νέων Τεχνολογιών, της Μηχανικής και του STEAM.

Οδιαγωνισμός «F1 in Schools» είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς τεχνολογίας στο κόσμο, με συμμετοχή περισσότερων από 17.000 μαθητών σε περισσότερες από 30 χώρες. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίοοδηγεί τους μαθητές στην εμπειρική απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις Φυσικές Επιστήμες, στις Νέες Τεχνολογίες, στη Μηχανική και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά σε συνδυασμό με τις Τέχνες, καθώς και στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης και ικανότητας επίλυσης προβλήματος. Οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, αξιολογώντας τη βέλτιστη τεχνολογική λύση, μια μικρογραφία αυτοκινήτου Formula 1, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού

Με τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, γίνονται ενεργά μέλη της μεγάλης εκπαιδευτικής ομάδας Ρομποτικής και STEAM του «Αξιον Εστί», η οποία με την πολυετή της εμπειρία και τις διακρίσεις της σε διαγωνισμούς ρομποτικής, τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και την κατάλληλη καθοδήγηση. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας δουλεύοντας παράλληλα ομαδικά στα πρότυπα των επαγγελματικών ομάδων της Formula 1 υπό τη συνεχή καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών στον τομέα της Μηχανικής Υπολογιστών.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν έννοιες όπως:

Αεροδυναμική αντικειμένων Ο επιστημονικός αυτός κλάδος έχει ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης τους νόμους που διέπουν τη ροή του αέρα ή άλλων αερίων γύρω από διάφορα σώματα που έχουν ειδική μορφή με περιορισμένη τη μία από τις τρεις διαστάσεις τους κατά την κατεύθυνση κίνησης, καθώς και την κίνηση αυτών μέσα στον αέρα. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η έρευνα των δυνάμεων που ασκούνται, έτσι ώστε να είναι αφενός μεν προβλέψιμη η κίνησή τους αφετέρου δε καλύτερη η σχεδίασή τους και βελτιστοποιημένο το μέγεθός τους προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η βελτιστοποίηση αυτή μπορεί να σχετίζεται είτε με την επίτευξη μείωσης της αντίστασης στην κίνηση του σώματος είτε με την επίτευξη μέγιστης άνωσης με ελάχιστη οπισθέλκουσα δύναμη.

Μηχανική υλικών – Η μηχανική, δηλαδή «η τέχνη των μηχανών», αποτελεί έναν ευρύ κλάδο της Φυσικής που ασχολείται με τη συμπεριφορά των φυσικών σωμάτων, δηλαδή την αλληλεπίδρασή τους με τη βοήθεια των δυνάμεων, τα αποτελέσματα της άσκησης των δυνάμεων αυτών και την κίνηση, δηλαδή τους μηχανισμούς αλλαγής της σχετικής θέσης τους σύμφωνα με τον χρόνο και την τυχόν παραμόρφωσή τους.

Δοκιμές ελέγχου – Είναι το στάδιο κατά το οποίο οι μαθητές κάνουν τις απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές, ώστε να προσδιοριστεί η κατάσταση του αγωνιστικού αυτοκινήτου, η ταχύτητα και η αεροδυναμική του και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και διορθώσεις, ώστε να φτάσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων – Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές αναλύουν και αξιολογούν τις μετρήσεις που έχουν γίνει κατά το στάδιο των δοκιμών ελέγχου και καταλήγουν σε διάφορα συμπεράσματα με βάση τις γνώσεις τους πάνω στη Φυσική, τη Μηχανική, τις Νέες Τεχνολογίες, τα Μαθηματικά και τις Τέχνες.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές μαθαίνουν με τον πιο διασκεδαστικό γι’ αυτούς τρόπο να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας μεταξύ τους, να λειτουργούν ως ομάδα και να κοινωνικοποιούνται. Παράλληλα, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες εναλλάσσουν ρόλους μεταξύ τους σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου. Τα στάδια αυτά είναι η σχεδίαση, η κατασκευή, η σχεδίαση των γραφικών, ο συντονισμός των εργασιών, η ανεύρεση πόρων και χορηγών και η προώθηση του τελικού προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ανταλλάσσουν εμπειρίες, εργάζονται συλλογικά για την κατάκτηση ενός στόχου, αποκτούν κριτική ικανότητα και μαθαίνουν να εξελίσσονται μέσα από τα λάθη τους.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου πολυδιάστατου project αποτελεί ένα δημιουργικό τρόπο έκφρασης αλλά ταυτόχρονα ένα συνδυασμό ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που τα παιδιά έχουν κατακτήσει μέσα από τη σχολική τους εμπειρία. Μαθήματα όπως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά , η Φυσική και τα ΤΠΕ συνδυάζονται και ενώνονται κάτω από τη κοινή στέγη της επίλυσης ενός προβλήματος. Οι μαθητές καταφέρνουν να αποδράσουν από τη σχολική καθημερινότητα και γίνονται «μικροί Μηχανικοί», αναλύοντας δεδομένα και φθάνοντας τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η αναδυόμενη κατάκτηση γνωστικών αντικειμένων συναφών με τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο, ο γλωσσικός πλούτος που αποκομίζουν από τη μελέτη των επιστημονικών όρων και εννοιών καθώς και η επαφή με όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε το κάθε παιδί να ανακαλύψει την κλίση του σε κάποιο από τα γνωστικά πεδία. Οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται αφαιρετικά, με μια «out of the box» προσέγγιση και θεώρηση των πραγμάτων, ώστε από δημιουργικά παιδιά του σήμερα να γίνουν καταρτισμένοι ενήλικες του αύριο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου