ΤΟΠΙΚΑ

Προσλήψεις 14 ατόμων στο Νοσοκομείο του Βόλου

προσλήψεις-14-ατόμων-στο-νοσοκομείο-του-58557

Για ετήσια απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα μηνών, ενέκρινε το Υπουργείο Υγείας, προσδιορίζοντας σε 14 τις θέσεις για το Νοσοκομείο Βόλου.

Ειδικότερα, μεταξύ των πεντακοσίων ογδόντα πέντε ατόμων, επικουρικού προσωπικού, που θα προσληφθεί πανελλαδικά σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες προσλήψεις στο Νοσοκομείο Βόλου:

  • Τέσσερις θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • Δύο θέσεις ΔΕ χειριστών ιατρικών συσκευών
  • Τρεις θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού και από μία θέση ΔΕ στις ειδικότητες Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, τεχνικού (ηλεκτρολόγων) και τεχνικού (θερμαστών).

Επίσης, εγκρίθηκε από το Υπουργείο η πρόσληψη του ιατρού ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΓΝ ΒΟΛΟΥ, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος. Ο γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου