ΤΟΠΙΚΑ

Ξεκινά η υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων στο Βόλο

ξεκινά-η-υλοποίηση-δράσεων-για-την-προ-581146

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΣΑ Βόλου με συντονιστή την Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.) και εταίρους τον Δήμο Βόλου, την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, τον Δημοτικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ξεκινά την υλοποίηση της Πράξης «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Κεντρικός στόχος της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει στη μείωση του ποσοστού ανεργίας ενισχύοντας τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Πρωτογενούς παραγωγής, από 80 ανέργους που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό και επιπλέον σε δύο ειδικές κατηγορίες που ορίζει το Πλαίσιο, νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, κλπ.) και ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., με απώτερο σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα διαρκέσει 20 μήνες και η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για το Δήμο Βόλου ανέρχεται σε 282.200,00 €.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου