ΤΟΠΙΚΑ

Με διακοπές συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης προειδοποιεί η ΔΕΥΑΜΒ

με-διακοπές-συνδέσεων-με-το-δίκτυο-απο-578068

Νέα προθεσμία έως τις 30 Απριλίου για την τοποθέτηση λιποσυλλεκτών δίνει στις επιχειρήσεις η ΔΕΥΑΜΒ, σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιεί τους παραβάτες με διακοπή των συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης.

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΜΒ, κάνει γνωστό ότι «η σύνδεση και διάθεση των αποβλήτων για τους χώρους εστίασης – εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ, υπόκειται ανέκκλητα στις ρυθμίσεις και προβλέψεις του κανονισμού αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ, όπως έχει συνομολογηθεί κατά τη διαδικασία σύνδεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις εστίασης υπάγονται στον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Αποχέτευσης – Όμβριων για παραγωγικές μονάδες επιχειρήσεων, ο οποίος στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 ορίζει:

«Ο Ειδικός Κανονισμός περιλαμβάνει ειδικούς επιπλέον όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης και όμβριων των αποβλήτων, που προέρχονται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ΧΥΤΑ, νοσοκομεία, κλινικές, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώρους εστίασης και γενικότερα από κάθε δραστηριότητα, η οποία για τη νόμιμη λειτουργία της υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση», ενώ με την παράγραφο 12 του άρθρου 5.β υποχρεώνει: «όλοι οι χώροι εστίασης και τα εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής να διαθέτουν, με δική τους δαπάνη, «κεντρικό λιποσυλλέκτη» δίπλα στο μηχανοσίφωνα. Εφόσον η εγκατάσταση «κεντρικού λιποσυλλέκτη» δεν είναι δυνατή (π.χ. παλαιές κατασκευές), τότε θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι ένας απλός οικιακός σίφωνας».

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου 8, καθορίζει το διάστημα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του κανονισμού ως εξής: «Για τις παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, παρέχεται χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών για τη συμμόρφωσή τους».

Επειδή το παραπάνω χρονικό διάστημα έχει παρέλθει προ πολλού, δεδομένης της δημοσίευσης του κανονισμού το 2012 και της σωρείας των περιστατικών εμφράξεων των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων από επικαθήσεις λιπών, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των δικτύων, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται προθεσμία μέχρι και την 30η Απριλίου του 2017 για την τοποθέτηση του κατάλληλου λιποσυλλέκτη στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης που αφορά στη δραστηριότητά σας.

Με το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, όταν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση θα ακολουθούνται οι διαδικασίες διακοπής της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου