ΛΑΡΙΣΑ

Διαμαρτυρία οικονομολόγων –λογιστών της Θεσσαλίας στο Υπ. Οικονομικών και την ΑΑΔΕ

διαμαρτυρία-οικονομολόγων-λογιστώ-573235

Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ απέστειλε ο πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ηλίας Κοτσιμπογεώργος, αναφορικά με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία, προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πληττόμενων επιχειρήσεων από τον covid-19.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Το Σάββατο, 29/5/2021, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν ΓΔΟΥ 504/2021 Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία, προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πληττόμενων επιχειρήσεων από τον covid-19. Σκοπός της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες για το διάστημα 1 Απριλίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 με τη χορήγηση πιστωτικού ποσού για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Στη συγκεκριμένη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών δεν συμπεριλαμβάνονται, όπως μας έχουν συνηθίσει φυσικά, οι βασικές λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού, η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης κ.α. Περιέχει, όμως, τις σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις, εκ των οποίων η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης εισοδήματος για το φορολογικό 2020 έως τις 17 Ιουνίου 2021, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Την επόμενη ημέρα από την δημοσίευση, ήτοι την Κυριακή 30/5/2021 σπεύσανε να διευκρινίσουν με δελτίου τύπου (αν είναι δυνατόν) ότι δεν είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης εισοδήματος, αλλά επαρκεί η οριστικοποίηση του Ε3 της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Ήδη έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες, ενοχλήσεις και παράπονα από αμέτρητους οικονομολόγους και λογιστές της Θεσσαλίας ,σχετικά με τη συγκεκριμένη προθεσμία. Θεωρούμε τις καταγγελίες αυτές απόλυτα δικαιολογημένες για τους παρακάτω λόγους:

Ήδη το σύστημα του Taxis, προκειμένου να δεχτεί δηλώσεις εισοδήματος άρχισε να λειτουργεί την Παρασκευή 29/5/2021 με 14 ημέρες καθυστέρησης από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών χωρίς φυσικά να είναι πλήρως λειτουργικό.

Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, προκειμένου να μπορέσει να συνταχθεί το Ε3 μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που θα αποτυπωθεί η δήλωση αποζημίωσης ειδικού σκοπού και όλες οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στις επιχειρήσεις λόγω covid-19, δεν έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις πληρωμών από τον ΕΦΚΑ για τη χρήση του 2020, δεν υπάρχει ακόμη η πληροφόρηση για τη δήλωση των μειωμένων ενοικίων από τους ιδιοκτήτες, δεν έχει παρέλθει ακόμη η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020, η οποία λήγει στις 18/6/2021 κ.α. Γενικά ένας επαγγελματίας, λογιστής ή οικονομολόγος, σήμερα, με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορεί να οριστικοποιήσει το Ε3 μιας επιχείρησης.

Περαιτέρω, οι περισσότερες εταιρίες που υποστηρίζουν τα λογιστικά προγράμματα, δεν είναι έτοιμες ακόμη να ενεργοποιήσουν τα λογισμικά των δηλώσεων εισοδήματος.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο, ως σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα φορολογικά οικονομικά και αναπτυξιακά, έπρεπε να έχει ειδοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την προθεσμία αυτή, ώστε να αντιπροτείνει μια άλλη εναλλακτική προθεσμία, που να ικανοποιεί το υπουργείο, αλλά και τους επαγγελματίες οικονομολόγους και λογιστές.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν προτείνουμε:

Α) Να καταργηθεί παρ. 7 της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 504/2021 Κ.Υ.Α.

  1. B) Να σταματήσει άμεσα η έκδοση τέτοιων βιαστικών αποφάσεων από το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην αναστατώνεται άδικα ένας ολόκληρος κλάδος και να μην χρειάζεται να διορθώνονται αργότερα με δελτία τύπου της επόμενης ημέρας.

Γ) Να παραταθεί η προθεσμία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τουλάχιστον έως 30/9/2021.

Δ) Στην περίπτωση που το Υπουργείο επιμένει να έχει στην διάθεση του στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις, θα πρέπει να αρκεστεί σε υποβολές δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ημερομηνία αυτή και αργότερα, ήτοι μετά τις 30/9/2021.

Ε) Πριν την έκδοση παρόμοιων αποφάσεων το Υπουργείο Οικονομικών να έρχεται έγκαιρα σε διαβούλευση με το Οικονομικό Επιμελητήριο, προκειμένου να αποφεύγονται ανάλογα προβλήματα -κυρίως διαδικαστικά- για τα οποία δεν υπάρχει η ανάλογη εμπειρία στα στελέχη του υπουργείου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου