ΤΟΠΙΚΑ

«Πάγωμα» δημοτικών τελών

πάγωμα-δημοτικών-τελών-569242

Το «πάγωμα» των δημοτικών τελών αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς – Μουρεσίου. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε και πάλι κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, προϋπολογισμού 1.528.691,19. ευρώ για το έτος 2014.

Αναλυτικά όπως τονίστηκε από τη Δημοτική Αρχή Ζαγοράς – Μουρεσίου, οι πηγές χρηματοδότησης είναι: «Υπόλοιπο ΣΑΤΑ έτους 2013, 283.310,09 ευρώ, ΣΑΤΑ 2014, 86.601,22 ευρώ, σύμφωνα με την πρόβλεψη για μείωση κατά 53%, άλλες πηγές κρατικής επιχορηγήσεων, 355.060,21 ευρώ, από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, 197.942,72 ευρώ, πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, 357.185,08 ευρώ, προγράμματα ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 203.179,87 ευρώ όπως επίσης και πρόγραμμα Leader 45.412,00 ευρώ.

Η αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου κ. Μαρία Σαμαρά σχολιάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα του 2014 τόνισε τα εξής : «Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάχθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014, είναι αρκετά δυσμενές διότι σε αυτό βάρυναν οι ιδιαίτερα μειωμένες κρατικές χρηματοδοτήσεις. Οι δραστικές περικοπές στις χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους από την Κεντρική Κυβέρνηση, ταυτόχρονα με τη γενικότερη κατάσταση ύφεσης και επενδυτικής άπνοιας που επηρέασαν τα δημοτικά έσοδα, ενώ ρόλο έπαιξαν και τα οικονομικά βάρη και υποχρεώσεις που κληρονομήσαμε από τους δυο πρώην ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις τους. Το 2013, εξαντλήθηκε κάθε δυνατότητα ώστε να σταθεί ο Δήμος όρθιος, δηλαδή να καλύψει τις ανελαστικές υποχρεώσεις (μισθοδοσίες, συντηρήσεις, καύσιμα κ.α) να συνεχίσει να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στους δημότες με χρηστή και διαφανή διαχείριση και ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια διεκδίκησης νέων πόρων και μέσων».

«Αναγκαστική η απόφαση παγώματος των τελών»

Όσον αφορά την απόφαση της Δημοτικής Αρχής για «πάγωμα» των δημοτικών τελών, η αντιδήμαρχος οικονομικών τόνισε ότι «πάρθηκε η παραπάνω απόφαση διότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η απόφαση του παγώματος των τιμών είναι αναγκαστική λόγω της οικονομικής κρίσης που βασανίζει την κοινωνία και τους δημότες μας. Με τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είναι αδύνατη η αύξηση των δημοτικών τελών. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Δήμου, από την ώρα που είναι αδύνατη η αύξηση των ανταποδοτικών τελών, θα πρέπει να γίνουν νέες γενναίες περικοπές σε διάφορους τομείς προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας. Ο Δήμος βρίσκεται ένα βήμα σε οικονομική δυσπραγία εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας, καθώς υστερεί σε έσοδα, ενώ την ίδια ώρα η μείωση του αριθμού των οικιακών και επαγγελματικών παροχών ρεύματος λόγω κρίσης δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στα έσοδα από τα ανταποδοτικά», κατέληξε η κ. Σαμαρά.

Τέλος, η ίδια αναφερόμενη στα δεδομένα του 2013, επεσήμανε : «Σχετικά με τα δεδομένα του 2013, οι ανάγκες της περιοχής, αλλά και οι προβλεπόμενες για το 2014 εξελίξεις δημιουργούν μεγάλο προβληματισμό και σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση του Δήμου, τη νέα χρονιά, και δεν επιτρέπουν νέα μείωση στα ανταποδοτικά. Αντίθετα, αν δεν προβλεπόταν επιδείνωση της ήδη πολύ περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας των δημοτών και συχωριανών μας η ορθολογική επιλογή για την ασφαλή πορεία του Δήμου θα ήταν μια γενναία αύξηση των τελών. Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι τα έσοδα του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους μπορεί να μειωθούν ακόμη περισσότερο, ενώ τα έσοδα που έχουμε λαμβάνειν από οφειλέτες του Δήμου είναι πολύ μειωμένα, γίνεται κατανοητό ότι δε θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης δαπανών στον τομέα της καθαριότητας από τα άλλα έσοδα του Δήμου».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου