ΤΟΠΙΚΑ

Ιδρυση Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας

ιδρυση-ελληνικής-σχολής-αρτοποιίας-563462

Στο Κερατσίνι Αττικής από τη Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας εξέλιξης και βελτίωσης και ευρισκόμενη πάντα στο πλευρό του επαγγελματία αρτοποιού και ζαχαροπλάστη προχώρησε στη δημιουργία της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας.

Η έλλειψη ταχύρρυθμων επαγγελματικών σεμιναρίων σε θέματα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες και εργαζόμενους του χώρου, οδήγησε στη δημιουργία αυτής της σχολής.

Η Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μύλοι Λούλη Α.Ε. στο Κερατσίνι Αττικής.

Για τη δημιουργία της απαιτήθηκαν μήνες μελετών και εργασιών, αφού η αίθουσα όπου θα πραγματοποιούνται τα σεμινάρια, σχεδιάστηκε με την καθοδήγηση ειδικών, έτσι ώστε τόσο κατασκευαστικά όσο και εκπαιδευτικά να πληρούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις για την άριστη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

Η αίθουσα, δομημένη αμφιθεατρικά, διαθέτει όλα τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αρτοποιίας, χώρο διαλείμματος και οπτικοακουστικά συστήματα, προκειμένου ο κάθε σπουδαστής να μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία.

Η Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας θα πλαισιωθεί από επαγγελματίες του εκπαιδευτικού χώρου έτσι ώστε να δώσει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο μόρφωσης στους σπουδαστές.

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2015. Τα μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται θα ανήκουν σε τρεις βασικές κατηγορίες: Τεχνική Αρτοποίησης και Ζαχαροπλαστικής, Τεχνολογία Τροφίμων, Διοίκηση Επιχείρησης Αρτοποιείου. Το κοινό της σχολής θα αποτελούν όλοι οι άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι του κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής.

Στόχος της σχολής είναι να ενισχύσει την εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου. Ο χαρακτήρας της σχολής δε θα είναι κερδοσκοπικός καθώς το 50% των κερδών της θα δίδεται σε κοινωφελείς σκοπούς και το υπόλοιπο 50% θα επανεπενδύεται στη σχολή για βελτίωση των εγκαταστάσεών της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη της Σχολής: κυρία Δέσποινα Λούλη, τηλ. 2104090194, email: [email protected].

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου