ΤΟΠΙΚΑ

Ο Δήμος Βόλου στη συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την εκπαίδευση ενηλίκων

ο-δήμος-βόλου-στη-συνάντηση-ευρωπαϊκή-555428

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βόλου κα Γεωργία Μποντού-Τοκαλή εκπροσώπησε το Δήμο Βόλου την Τρίτη 21/02/2017 στη Λάρισα σε συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ως εθνικός συντονιστής για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα με φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εμπλεκόμενοι φορείς αναζήτησαν κοινές δράσεις για:

-την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης

-τη συσχέτιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας

-την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τον αλφαβητισμό, τον αριθμητισμό και τις νέες τεχνολογίες

-τη διαρκή ενημέρωση των ατόμων με χαμηλά προσόντα για προγράμματα που θα τους επιτρέψουν την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ατζέντας πραγματοποιούνται σε 29 χώρες από το 2012 σύμφωνα με το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης 2011/C372/0 και εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, όπου αναδεικνύει τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.Φορέας συντονισμού και διαχείρισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο φορέας “Education, Audiovisual and Culture Executive Agency” (EACEA).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης αλλά και ανάδειξης προτάσεων και συγκεκριμένων δράσεων σε αυτό το πεδίο, ξεκίνησε 2ο κύκλο εργασιών για τη διετία 2015 – 2017.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βόλου κα Γεωργία Μποντού-Τοκαλή κατά την εισήγησή της αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο Δήμο Βόλου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων δια-βίου μάθησης και είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Η ίδια επέλεξε ως μια από τις βέλτιστες πρακτικές την προσωπική ενημέρωση και την εμψύχωση ειδικά σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως ρομά, κρατούμενοι, εξαρτημένα άτομα κ.α.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο της επανακοινωνικοποίησής τους και μετέφερε το ενδιαφέρον των πολιτών για την έναρξη προγραμμάτων εκπαίδευσης της νέας περιόδου, τα οποία αναμένονται να ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι του 2017. Παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό της για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Κέντρα Δια-Βίου Μάθησης των Δήμων καθώς, πέρα από τα εγκεκριμένα προγράμματα της Γραμματείας Δια-Βίου Μάθησης, οι Δήμοι δεν μπορούν να υλοποιήσουν αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα δια-βίου μάθησης, να κάνουν προσλήψεις επιμορφωτών και να παρέχουν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Τέλος ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου να δοθεί η δυνατότητα και σε νέους εκπαιδευτικούς να ενταχθούν στον πίνακα εκπαιδευτών του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου