ΤΟΠΙΚΑ

Θα πάρουν τα χρήματά τους…

θα-πάρουν-τα-χρήματά-τους-550258

Εκατοντάδες τιμολόγια τα οποία είχαν εκδοθεί από δεκάδες προμηθευτές του πρώην Δήμου Αισωνίας το 2010 και προγενέστερα, θα δουν, έστω και με καθυστέρηση τεσσάρων και πλέον ετών, το χρώμα του χρήματος, από τον καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου, που είναι από το 2011, ο νέος και ενιαίος Δήμος Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, 229 συνολικά τιμολόγια τα οποία είχαν κοπεί στον πρώην Δήμο Αισωνίας από προμηθευτές του πρώην Δήμου, φαίνονταν να έχουν εξοφληθεί από τον πρώην ταμία του Δήμου, κάτι που όπως αποδείχθηκε στην πορεία δεν είχε συμβεί, καθώς ο πρώην ταμίας τα είχε παρουσιάσει ως νομίμως εξοφλημένα. Για το σκοπό αυτό μάλιστα είχε συνταχθεί από κοινού το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του χρηματικού υπολοίπου. Στην πορεία όμως, όπως είναι γνωστό, αποδείχθηκε μετά από πόρισμα Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που είχε διενεργηθεί το 2011, ότι ο πρώην ταμίας δεν είχε πληρώσει ποτέ τους δικαιούχους προμηθευτές και σκοπίμως, όπως τονίζεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, το απέκρυψε για να καλύψει, όπως τονίζεται, μέρος του ταμειακού του ελλείμματος, ιδιοποιούμενος το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου στη συνεδρίασή του μετά από σχετικό έγγραφο της υπαλλήλου του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας, ήλθε από την Οικονομική Υπηρεσία το παραπάνω θέμα, με σκοπό να ληφθεί η σχετική απόφαση για την ανάληψη της δαπάνης για την εξόφληση των δικαιούχων. Πράγμα και το οποίο έγινε, με το συνολικό ύψος εξόφλησης των τιμολογίων να ανέρχεται σε 82.347 ευρώ.

Ειδικότερα το έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου έχει ως εξής:

«Σας υποβάλλουμε, σημειώνει η αρμόδια υπάλληλος, συνημμένο πίνακα με αναλυτική κατάσταση δικαιούχων οικονομικής χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Αισωνίας συνολικού ποσού 82.347,78€.

Οι δικαιούχοι της ανωτέρω κατάστασης με αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους έχουν ενημερώσει την υπηρεσία ότι επιθυμούν άμεσα την πληρωμή των οφειλομένων τους χρηματικών ποσών από το Δήμο Βόλου. Για τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής της εν λόγω οφειλής των 82.347,78€ κατά τη διαδικασία παράδοσης του ταμείου του πρώην Δήμου Αισωνίας (αρχές του έτους 2011) ο πρώην Δημοτικός Ταμίας, κ.Αναστάσιος Φλώρος, στη νεοδιορισθείσα ταμία του νέου καλλικρατικού Δήμου Βόλου, κα Δουμουσιάρη Αικατερίνη, τα παρουσίασε ως νομίμως εξοφλημένα και συντάχθηκε από κοινού το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του χρηματικού υπολοίπου.

Δυστυχώς, όμως, με το αρίθμ.εμπ..πρωτ.61/50/27.4.2011 πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διαπιστώθηκε ότι ο πρώην ταμίας δεν είχε ποτέ πληρώσει τους αναφερόμενους στην κατάσταση δικαιούχους και σκοπίμως απέκρυψε αυτό για να καλύψει μέρος του ταμειακού του ελλείμματος ιδιοποιούμενος το ανωτέρω χρηματικό ποσό.

Υστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για την ανάληψη της ανωτέρω δαπάνης των 82.347,78€ και εξόφληση των ανωτέρω δικαιούχων».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου