ΤΟΠΙΚΑ

Βιολογικό Καθαρισμό αποκτούν τα Καλά Νερά

βιολογικό-καθαρισμό-αποκτούν-τα-καλά-534981

Βιολογικό καθαρισμό αποκτά ο οικισμός Καλά Νερά του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Το επόμενο διάστημα δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής του οικισμού Καλών Νερών Δ.Ε. Μηλέων Δήμου Νοτίου Πηλίου» συνολικού προϋπολογισμού 7.287.308 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού με Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής.

«Στα Καλά Νερά επενδύουμε σε ένα ακόμη έργο ουσίας που δίνει λύση σε ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, αλλάζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ο οικισμός δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο σε αποτέλεσμα η συλλογή των λυμάτων να γίνεται με ιδιωτικούς βόθρους» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της δημόσιας υγείας, την απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το αντικείμενο του έργου

– «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου»:

το υποέργο αφορά την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου του οικισμού μήκους τάξης 7,5 χλμ, την κατασκευή ωθητικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μήκους τάξης 1,5 χλμ και την κατασκευή δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων.

-«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου»:

το υποέργο αφορά την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα και εξοπλισμός (όπως κατασκευή δεξαμενών) για την εξουδετέρωση του οργανικού φορτίου των λυμάτων και την αφαίρεση του αζώτου, με το σύστημα εναλλαγής φάσεων SBR.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου