ΤΟΠΙΚΑ

Παρουσιάζουν τις διδακτορικές διατριβές τους

παρουσιάζουν-τις-διδακτορικές-διατρ-531171

Υποψήφιοι διδάκτορες του προγράμματος Ηράκλειτος του Π.Θ.

Ημερίδα στο Αμφιθέατρο των Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν το Πρόγραμμα Διδακτορικών Υποτροφιών «Ηράκλειτος ΙΙ και η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Σύντομες, αλλά ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις, σχετικές με το θέμα της διατριβής τους, θα παρουσιάσουν οι υπότροφοι του «Ηράκλειτος ΙΙ», διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Υποτροφιών «Ηράκλειτος ΙΙ», που ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2015, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Εχει ως πρωταρχικό σκοπό του την υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα, μέσα από την εκπόνηση Διδακτορικής Ερευνας. Το Πρόγραμμα προωθεί την αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχοντας σαν στόχο του την ανάπτυξη τόσο της βασικής θεωρητικής έρευνας, όσο και της εφαρμοσμένης, συμμετέχει στο Πρόγραμμα με 56 υποψήφιους διδάκτορες από όλα τα τμήματά του.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18.00 και θα είναι ανοιχτή τόσο για τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς όσο και για το κοινό.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου